Ceny ředitele VÚRV za nejlepší výsledky výzkumu

Na 15. zasedání Vědecké rady VÚRV, v.v.i. a 1. zasedání Rady pro transfer výsledků výzkumu VÚRV, v.v.i. dne 18. ledna 2022 byly uděleny Ceny ředitele VÚRV, v.v.i. za nejlepší publikační a aplikované výsledky výzkumu. Všem oceněným gratulujeme!

Ceny byly uděleny ve třech kategoriích:

1. Excelentní výsledky

M17+, modul 1 H20 Společenská relevance, finální známka 1

 • R. Pavela a kol.: Microemulsions for delivery of Apiaceae essential oils—towards highly effective and eco-friendly mosquito larvicides? Ind. Crops Prod., 129 (2019), pp. 631-640, 10.1016/j.indcrop.2018.11.073

Výsledky oceněné Zlatým klasem s kytičkou

 • Odrůda jarní pšenice RUFIA (Ing. Hermuth)
 • Kitl Syrob Růžový květ – výrobek f. Kitl (doc. Pavela)

Výsledky oceněné Zlatým klasem

 • Stroj pro aplikaci rodenticidů Terrier – výrobek f. P a L (Ing. Růžek)
 • Erebos – přírodní bylinný nápoj f. White s.r.o. (doc. Pavela)

Vína oceněná na Národní soutěži vín – vinařská oblast Čechy

 • Rulandské modré 2018, Kerner 2020 (Ing. Beneš)

 

2. Publikační výsledky

 • Pavela R. a kol. 2020. Outstanding insecticidal activity and sublethal effects of Carlina acaulis root essential oil on the housefly, Musca domestica, with insights on its toxicity on human cells. FCT, 136 (2020), Article 111037 (Cit.34)
 • Pavela R. a kol. 2018. Larvicidal activity of essential oils of five apiaceae taxa and some of their main constituents against culex quinquefasciatus. Chem. Biodivers., 15 (2018), Article e1700382, 10.1002/cbdv.201700382 (Cit.32)
 • Honěk, A, Dixon, A, Soares, A, Skuhrovec, J and Martinková, Z. 2017. Spatial and temporal changes in the abundance and composition of ladybird (Coleoptera: Coccinellidae) communities. Current Opinion in Insect Science 20, 61–67. CrossRefGoogle ScholarPubMed (Cit.32)
 • Hubert, J., M. Bicianová, O. Ledvinka, M. Kamler, P. J. Lester, M. Nesvorná, J. Kopecký, and T. Erban. 2017. Changes in the bacteriome of honey bees associated with the parasite Varroa destructor, and pathogens Nosema and Lotmaria passim. Microb. Ecol. 73: 685–698. (Cit.29)
 • Hubert, J., Erban, T., Kopecký, J., Sopko, M. Nesvorna, M. Lichovnikova, S. Schicht, C. Strube, O. Sparagano 2017. Comparison of microbiomes between red poultry mite populations (Dermanyssus gallinae): predominance of bartonella-like bacteria. Microb. Ecol., 74 (2017), pp. 947-960, 10.1007/s00248-017-0993-z (Cit.27)
 • Erban, T., O. Ledvinka, M. Kamler, M. Nesvorna, B. Hortova, J. Tyl, D. Titera, M. Markovic, and J. Hubert. 2017. Honeybee (Apis mellifera)-associated bacterial community affected by American foulbrood: detection of Paenibacillus larvae via microbiome analysis. Sci. Rep. 7: 5084. (Cit.27)

..

3. Aplikované výsledky

 • Erban T., Shcherbachenko E., Talacko P., Harant K. (2021): Metodika pro identifikaci cizích amyláz v medu. Certifikovaná metodika. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha, 25 s.. ISBN: 978-80-7427-356-8 (ke stažení zde).
 • Stejskal V., Hnátek J., Vendl T., Vokněr J., Kadlec J., Aulický R. (2021): Metodika ošetření napadeného dříví lýkožroutem smrkovým (Ips typographus) pomocí přípravku EDN. Certifikovaná metodika. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha, 72 s. ISBN: 978-80-7427-349-0 (ke stažení  zde).
 • Palicová J., Dumalasová V., Zelba O., Hanzalová A., Trávníčková M., Chrpová J. (2021): Metodika detekce houbových alergenů z ovzduší se zaměřením na rod Alternaria. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha, 28 s. ISBN 978-80-7427-359-9 (ke stažení zde).
 • Nové odrůdy ozimé řepky Corida a Onca
  • Klíma, M., Vítámvás, P., Kosová, K., Vrbovský, V., Macháčková, I., Shmeit Y.H., Šmirous, P., Řičica, M. & Prášil, I. 2021. Odrůda řepky ozimé Corida, SELGEN, a.s. (str. 38 Odrůdového katalogu)
  • Klíma, M., Vítámvás, P., Kosová, K., Vrbovský, V., Macháčková, I., Shmeit Y.H., Šmirous, P., Řičica, M. & Prášil, I. 2021. Odrůda řepky ozimé Onca, OSEVA PRO, s.r.o.
 • Usťak, S., Muňoz, J., Váňa, V. 2019-2021. Technologický postup kombinované hydrotermochemické úpravy kontaminovaných bioodpadů na hnojivé substráty (3x užitný vzor a certifikovaná metodika, ke stažení zde)
 • Menšík L. a kol.: Systém pro měření teploty a vlhkosti vzduchu a půdy s bezdrátovým přenosem dat a způsob jeho výroby (patent, 2x užitný vzor, 1x funkční vzorek, 3x vědecká publikace)
Kategorie aktuality, úspěchy.