Významný úspěch VÚRV, v.v.i. na výstavě Země živitelka 2021

Na mezinárodním agrosalonu Země živitelka 2021 byly exponáty z VÚRV, v.v.i. oceněny celkem čtyřmi Zlatými klasy, což patří k největším úspěchům za dobu existence výzkumného ústavu. Autory úspěšných exponátů jsou Jiří Hermuth, Roman Pavela a Pavel Růžek.

Celkem bylo letos uděleno 20 ocenění, z toho dvakrát ocenění Zlatý klas s kytičkou – o něj soutěžily vybrané exponáty splňující i náročná ekologická kritéria. A oba Zlaté klasy s kytičkou právě získaly exponáty, jejichž autory jsou nebo se na jejich vývoji podíleli pracovníci z VÚRV, v.v.i.

Předání cen se uskutečnilo 26. srpna 2021 na zámku Ohrada (viz foto), za účasti ministra zemědělství ČR Ing. Miroslava Tomana, CSc.
Reportáž v TV Zemědělec najdete zde, na rozhlasové stanici Radio Prague International zde.

 

Zlatý klas s kytičkou – jarní pšenice RUFIA s barevným (purpurovým) zrnem

Šlechtitel: Ing. Jiří Hermuth, Genová banka VÚRV, v.v.i.
Rufia je pekařská polopozdní až pozdní odrůda pšenice. Purpurové zbarvení zrna je způsobeno přírodními antokyany (pigmenty), které mají preventivní účinky proti civilizačním chorobám. Odrůda má vysoký obsah nutričních látek, je také vhodná pro pěstování v ekologickém zemědělství, jako tzv. červená pšenice.
Zlatý klas s kytičkou_2021_rotate

 


Zlatý klas s kytičkou – Kitl syrob Růžový květ

Produkt je výsledkem zcela unikátního vědeckého projektu, technologie výroby byla vyvinuta ve spolupráci firmy Kitl s.r.o. s Výzkumným ústavem rostlinné výroby (výzkumný tým Sekundární metabolity rostlin v ochraně plodindoc. Ing. Roman Pavela, Ph.D.) a Výzkumným ústavem potravinářským.

 


Zlatý klas – Erebos, adaptogenní energetický drink

Výrobek je energetickým nápojem, který je netradičně balen do skleněných lahví. Ve své kategorii energetických nápojů je naprosto unikátní svým přírodním složením, opírajícím se pouze o funkčnost bylinných látek, která zajišťuje pomalé uvolňování kofeinu s cílem prodloužení povzbudivého účinku. Specifická kombinace bylin použitých pro tento výrobek je výsledkem vědeckého výzkumu VÚRV, v.v.i. (výzkumný tým Sekundární metabolity rostlin v ochraně plodindoc. Ing. Roman Pavela, Ph.D.).

 


Zlatý klas – stroj pro aplikaci rodenticidů Terrier

Dalším z oceněných exponátů je aplikátor návnady na hraboše polního Terrier (obr. 1), který byl vyvinut ve spolupráci VÚRV,v.v.i. (výzkumný tým Integrované výživy rostlin – Ing. Pavel Růžek, CSc.) s českým výrobcem zemědělských strojů – firmou P&L. Originální konstrukční řešení stroje pro podpovrchovou aplikaci rodenticidů je chráněno patentem. Jeho hlavní  předností je snadné a rychlé zahloubení do půdy, s minimálním poškozením porostu a povrchu půdy. Aplikátor Terrier vytváří podpovrchovou dutinu (kontinuální noru), do níž se aplikuje návnada na hraboše polního, při zanedbatelném ohrožení necílových živočichů.

Při zákazu plošné aplikace rodenticidů na povrch půdy a zároveň značně náročné ruční aplikaci do nor, je podpovrchová aplikace jediným možným řešením při ochraně porostů před hrabošem polním, který způsobil v uplynulých letech miliardové škody na polních plodinách, v sadech a vinicích. Kromě použití při kalamitním výskytu hraboše v porostech polních plodin je Terrier určen k prevenci škod již při nízkém výskytu hraboše v okolí pozemků s pěstovanými plodinami (remízky, biopásy, příkopy u silnic apod.), a to aplikací nízké dávky návnady na souvratích. Na rozdíl od konkurenčních výrobků vyráběných v EU dokáže Terrier přesně aplikovat v nízké dávce (2 kg/ha) v ČR nejvíce používaný rodenticid Stutox 2 nebo směs Stutox 2 s jiným rodenticidem, popř. atraktantem v různých poměrech (např. pro různě vlhkou půdu) do vytvořené podpovrchové nory (obr. 2) nebo speciální rýhy se zúžením, popř. souvislým nebo přerušovaným uzavřením směrem k povrchu půdy pro snadnější vstup hraboše (obr. 3). Značnou výhodou ve srovnání s konkurenčními výrobky je snadné a rychlé zahloubení, s možností použití variabilních nástrojů pro různé typy půd, což umožňuje aplikaci návnady jen v ohniscích výskytu hraboše polního a minimalizuje poškození porostu nebo povrchu půdy. U nových aplikátorů bude navíc možné ovládat dávku rodenticidu podle výskytu hraboše variabilně přímo z traktoru. Obdobně může být variabilně spouštěn aplikátor umístěný na secím stroji apod.

Aplikační jednotku lze přizpůsobit na rám dle požadavku zákazníka, a to již od jednoho kusu (cena aplikační jednotky přibližně 100 tis. Kč, s možností využití dotace z PRV). Stroje lze dodat s rámy o záběru 1,5–6,0 m pro jednu až čtyři aplikační jednotky. Značnou předností aplikátoru je kromě umístění na samostatném rámu také možnost montáže na rámy jiných strojů (kypřiče, plečky, secí stroje apod.). Sériová výroba byla zahájena v roce 2020 a Terrier je úspěšně používán ve více než 20 farmách v ČR i v zahraničí, na tisících ha zemědělské půdy. Vzhledem ke změnám klimatu a většímu rozšíření konzervačních technologií zpracování půdy, pěstování meziplodin, uplatňování nových krajinných prvků, včetně biopásů se dá v příštích letech předpokládat častější výskyt hraboše a jím způsobených škod na polních plodinách. Proto by mělo být používání Terrieru běžnou součástí pěstebních technologií k prevenci proti přemnožení hraboše polního.


Obr. 1: Oceněný stroj Terrier na podpovrchovou aplikaci návnady na hraboše polního


Obr. 2: Podpovrchová dutina (nora) pro ukládání návnady na hraboše


Obr. 3: Mělká podpovrchová dutina (rýha) s otvory pro snadnější přístup hraboše k návnadě

 

 

Kategorie aktuality, média, úspěchy.
Počet zobrazení: 327