Metodika „Ultracitlivá analýza triazinů a jejich metabolitů“ (2022)

Metodika zahrnuje optimalizovaný metodický přístup pro analýzu triazinových pesticidů a jejich metabolitů ve vzorcích zemědělských půd. Použití optimalizovaného QuEChERS postupu pro extrakci pesticidních látek s následnou vysoce citlivou a selektivní metodou UHPLC-MS/MS umožňuje současnou analýzu mnoha triazinů a jejich metabolitů ve vzorcích. UHPLC-MS/MS je moderní technika, která po validaci zaručuje produkci objektivních, rychlých, dostatečně přesných, reprodukovatelných a citlivých výsledků z hlediska požadavků na analýzy pesticidů ve vzorcích. Součástí metodiky je i zhodnocení metody na analýzách reálných vzorků zemědělských půd.

Metodiku si můžete stáhnout zde.

Kategorie metodiky.
Počet zobrazení: 173