Aktualizovaná metodika „Hospodaření ve zranitelných oblastech – 5. akční program nitrátové směrnice“ (2022)

Metodika byla aktualizována s ohledem na dokončení novelizace legislativy hnojiv v roce 2021. Přehled provedených úprav je shrnut na začátku kapitoly „Úvod“. Pro porovnání pravidel platných ve zranitelných oblastech (ZOD) a mimo tyto oblasti jsou totiž v metodice okrajově zmíněny i obecné požadavky na uložení hnoje apod. na zemědělské půdě, podle zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech.  V původním návrhu novely zákona o hnojivech (k datu vydání metodiky koncem roku 2020) byl stanoven obecný požadavek návratu na stejné místo uložení nejdříve po 4 letech, tj. stejně jako v ZOD, nakonec však byla na základě pozměňovacího návrhu schválena lhůta kratší, tedy po 3 letech (v metodice na str. 49, nahoře). Při aktualizaci byly současně s ohledem na novelizaci vyhlášky č. 377/2013 Sb. upraveny i některé hodnoty obsahu sušiny a tedy i uhlíku (zvýšení u digestátu a fugátu digestátu) a dusíku (snížení u všech statkových hnojiv z chovů prasat, digestátu, fugátu digestátu a separátu digestátu), v tabulce na str. 21.

Aktualizovanou metodiku si můžete stáhnout zde nebo prohlédnout níže.

5APNS_aktual_220803

 

 

 

Kategorie metodiky.
Počet zobrazení: 880