„Metodika detekce houbových alergenů z ovzduší…“ (2021)

„Metodika detekce houbových alergenů z ovzduší se zaměřením na rod Alternaria“ je ke stažení zde.

Za tuto metodiku obdrželi autoři Jana Palicová, Veronika Dumalasová, Ondřej Zelba, Alena Hanzalová, Martina Trávníčková a Jana Chrpová Cenu ředitele VÚRV, v.v.i. za nejlepší publikační a aplikované výsledky výzkumu.

Metodika je výsledkem řešení projektu CZ.07.1.02/0.0/0.0/17_049/0000830 s názvem Komercializace nových výsledků zemědělského výzkumu VÚRV, v.v.i. pro zlepšení životního prostředí v hlavním městě Praze (Koncept 1: Záchyt a determinace mikroskopických hub v ovzduší hlavního města Prahy) a institucionálního projektu MZE-RO0418.

Kategorie aktuality, metodiky.
Počet zobrazení: 174