Vznik Rady pro transfer výsledků výzkumu VÚRV, v. v. i.

Dnem 1. května 2021 vznikla Rada pro transfer výsledků výzkumu VÚRV, v. v. i. (RTVV). Tento nový orgán je zaměřen na oblast hodnocení společenské relevance činností a výsledků výzkumu a na oblast uplatnění výsledků výzkumu v praxi. Posláním nové rady je pomoci ústavu k tvorbě a lepšímu přenosu výsledků směrem ke koncovým uživatelům.

>

Čiroková siláž v chovu dojnic. Jaké jsou výhody?

Sorghum ID News 3. 5. 2021: Za účelem zodpovězení této otázky uspořádal Výzkumný ústav rostlinné výroby v Praze-Ruzyni ve spolupráci se společností Seed Service s.r.o. polní den na výzkumné stanici v Ivanovicích na Hané, během kterého se diskutovalo o mnoha tématech. Originální článek v angličtině najdete zde. Úvodní foto: Jana Pančíková

>

VÚRV, v.v.i. opět mezi nejlepšími

Rada pro výzkum, vývoj a inovace dne 19. 4. 2021 zveřejnila hodnocení vybraných výsledků výzkumu za rok 2019 (tzv. Modul 1). Do hodnocení předkládají každoročně všechny české výzkumné organizace své nejlepší výsledky, jejichž kvalita je následně hodnocena stupněm 1 (nejvyšší) až 5. Pro hodnocení organizací je pak důležitý zejména počet a podíl výsledků se stupněm 1 […]

>

Čirok a béry z ruzyňského šlechtění

Jednou z možností udržitelného zemědělství je i cílené šlechtění a pěstování multifunkčních plodin (odrůd), které mají nižší náročnost na potřebu vody, pesticidů, minerálních hnojiv a přitom poskytují dostatečně vysoké výnosy jak pro krmné účely, tak i pro produkci nutričně kvalitních potravin.

>