Model OH pro ekoplatbu 2023

Aktuální informace (26. 2. 2023) V současné době se příslušný předpis připravuje ke schválení Vládou ČR. Původně předložený způsob výpočtu (verze 3, z 19. 10. 2022) pro kulturu R se však nemění. Finální („ostrá“) verze hodnocení hospodaření s organickou hmotou pro standardní ornou půdu (R), včetně výpočtu případných sankcí za neplnění je ke stažení zde […]

>