„Digitalizace v zemědělství…“, 24. 6. 2021

Na on-line konferenci dne 24. června 2021 (pořádá Zemědělský svaz České republiky) přednáší na téma „Digitalizace zemědělství v souvislostech – příležitost pro socioekonomicky rozvoj, vzdělaní a trh práce“ Ing. Jan Lukáš, Ph.D., z výzkumného týmu VÚRV, v.v.i. Funkce biodiverzity bezobratlých a rostlin v agrosystémech.

>

Pozdní přihnojení ozimé pšenice dusíkem

Během letošního jara s opakovanými srážkami zejména v měsíci květnu bylo vyšší využití dusíku z aplikovaných minerálních hnojiv rostlinami než v přecházejících letech s častějšími přísušky. Ještě na konci dubna vzhledem k chladnému počasí a nižším srážkám v sušších oblastech (např. v Praze-Ruzyni během dubna jen 15 mm) byla po aplikaci dusíkatých hnojiv velká část […]

>