Slavnostní otevření Farmářské školy, VÚRV, 1. 9. 2023

V pátek 1. září 2023 bude v prostorách VÚRV, v.v.i. v Praze-Ruzyni slavnostně otevřena Farmářská škola. Studenti, zástupci institucí, odborníci i hosté se sejdou v 10.30 před aulou VÚRV, která bude zároveň sídlem Farmářské školy a nově i Centrem vzdělávání a výzkumu pro ekologické zemědělství.

Workshop projektu ConservES, Dolní Újezd, 14. 4. 2023

Srdečně Vás zveme na I. workshop projektu Conserv ES, který je zaměřen na podporu biodiverzity začleněním nektarodárných biopásů do zemědělské krajiny. Pozvánku si můžete stáhnout zde nebo prohlédnout níže. Více informací naleznete v dalších přiložených dokumentech.

Výzkum pro ekologické zemědělství

Nové podněty pro rozvoj ekozemědělského sektoru a zkvalitnění odborného poradenství; i to je cílem společného memoranda Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. a PRO-BIO, obchodní společnosti s.r.o.