„Metodika ochrany chmele pomocí nekonvenčních prostředků…“ (2023)

Metodiku ochrany chmele pomocí nekonvenčních prostředků s ohledem na minimalizaci rizik pro necílové organismy vytvořil autorský tým pod vedením Ing. Kateřiny Kovaříkové, Ph.D. (výzkumný tým Sekundární metabolity rostlin v ochraně plodin). Metodika shrnuje nejnovější poznatky v ochraně chmelnic proti chorobám a škůdcům pomocí botanických pesticidů

Průzkum preferencí zemědělců ohledně mimoprodukčních ploch

Dovolujeme si Vás oslovit s žádostí o vyplnění jednoduchého dotazníku v rámci šetření na téma obnovy a zavádění mimoprodukčních (polopřirozených) ploch v zemědělství. Cílem dotazníku je porozumět motivaci zemědělců pro vytváření nebo naopak nevytváření mimoprodukčních ploch v zemědělské krajině.

Slavnostní otevření Farmářské školy, VÚRV, 1. 9. 2023

V pátek 1. září 2023 bude v prostorách VÚRV, v.v.i. v Praze-Ruzyni slavnostně otevřena Farmářská škola. Studenti, zástupci institucí, odborníci i hosté se sejdou v 10.30 před aulou VÚRV, která bude zároveň sídlem Farmářské školy a nově i Centrem vzdělávání a výzkumu pro ekologické zemědělství.

Workshop projektu ConservES, Dolní Újezd, 14. 4. 2023

Srdečně Vás zveme na I. workshop projektu Conserv ES, který je zaměřen na podporu biodiverzity začleněním nektarodárných biopásů do zemědělské krajiny. Pozvánku si můžete stáhnout zde nebo prohlédnout níže. Více informací naleznete v dalších přiložených dokumentech.