Vydavatelská činnost VÚRV, v. v. i. za r. 2020

NÁZEV AUTOR / KOLEKTIV ISBN ODKAZ
Metodika identifikace odrůd máků (Papaver somniferum L.) splňujících parametry cechovní normy „Český modrý mák“ pomocí mikrosatelitních markerů Doc. RNDr. Jaroslava Ovesná, CSc.
Ing. Jakub Vašek, Ph.D.
Ing. Pavel Svoboda, Ph.D.
Doc. Dr. Ing. Pavel Vejl
ISBN 978-80-7427-318-6 [PDF]
Metodika pro hodnocení rezistence obalových fólií před poškozením skladištními škůdci Doc. Mgr. Jan Hubert Ph.D.  a kol. ISBN 978-80-7427-324-7 [PDF]
Hospodaření ve zranitelných oblastech – 5. akční program nitrátové směrnice Ing. Jana Wollnerová, Ph.D.
Ing. Lada Kozlovská
Ing. Jan Klír, CSc.
ISBN 978-80-7427-325-4 [PDF]
DETEKCE PŮVODCŮ KOROVÝCH NEKRÓZ A PŘEDČASNÉHO ODUMÍRÁNÍ MERUNĚK A BROSKVONÍ, především bakteriemi komplexu Pseudomonas syringae, v množitelských materiálech a v produkčních sadech Ing. Iveta Pánková
Ph.D., Ing. Václav Krejzar, Ph.D.
Ing. Radka Krejzarová, Ph.D.
Ing. Barbora Soukupová
ISBN 978-80-7427-330-8 [PDF]
Metodika on-farm konzervace starých a krajových odrůd zemědělských plodin Ing. Vojtěch Holubec, CSc.
Ing. Dagmar Janovská, Ph.D.
Ing. Ludmila Papoušková, Ph.D.
ISBN 978-80-7427-331-5 [PDF]
Zásady správné zemědělské praxe pro ochranu vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů Ing. Lada Kozlovská
Ing. Jana Wollnerová, Ph.D.
Ing. Jan Klír, CSc.
ISBN 978-80-7427-332-2 [PDF]
Výběr vhodných opylovatelů minoritních plodin pro semenářskou praxi Ing. Katarína Kaffková, Ph.D.
Ing. Kateřina Smékalová, Ph.D.
Mgr. Alena Votavová, Ph.D.
Ing. Josef Malec
ISBN 978-80-7427-333-9 [PDF]
Biologické metody hodnocení rezistence škůdců k insekticidům a antirezistentní strategie Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc.
Ing. Jitka Stará, Ph.D.
Ing. Tereza Horská, Ph.D.
Ing. Tomáš Hovorka
Ing. Marek Seidenglanz, Ph.D.
Ing. Pavel Kolařík
Ing. Jiří Havel, CSc.
doc. Ing. Eva Hrudová, Ph.D.
ISBN 978-80-7427-334-6 [PDF]
Virová žloutenka vodnice Ing. Lucie Slavíková
Ing. Jiban Kumar, Ph.D.
ISBN 978-80-7427-337-7 [PDF]
Stanovení kvality půdní struktury pomocí mobilních zařízení RNDr. Mikuláš Madaras, Ph.D.
Mgr. Markéta Mayerová, Ph.D.
Mgr. Martin Stehlík
Ing. Alena Czako
ISBN 978-80-7427-338-4 [PDF]
Illusion odrůda pšenice s komplexní rezistencí k chorobám Ing. Jana Chrpová, CSc.
RNDr. Veronika Dumalasová, Ph.D.
Mgr. Jana Palicová, Ph.D.
Mgr. Alena Hanzalová, Ph.D.
Dr. Ing. Pavel Horčička
Ing. Ondřej Veškrna, Ph.D.
Ing. Stanislav Ježek
Ing. Josef Čapek CSc.
ISBN 978-80-7427-339-1 [PDF]
METODIKA VYUŽITÍ REAL-TIME PCR PRO TESTOVÁNÍ REZISTENCE PŠENICE K PŮVODCŮM STÉBLOLAMU Mgr. Jana Palicová, Ph.D.
Mgr. Pavel Matušinsky, Ph.D.
RNDr. Veronika Dumalasová, Ph.D.
Mgr. Alena Hanzalová, Ph.D.
Mgr. Ivana Svačinová
Ing. Jana Chrpová, CSc.
ISBN 978-80-7427-340-7 [PDF]
Metodika kryokonzervace in vitro kultur ovocných dřevin RNDr. Alois Bilavčík, Ph.D.
Ing. Miloš Faltus, Ph.D.
Ing. Jiří Zámečník, CSc.
ISBN 978-80-7427-342-1 [PDF]