Vydavatelská činnost VÚRV, v. v. i. za r. 2019

NÁZEV AUTOR / KOLEKTIV ISBN ODKAZ
Prostředky diagnostiky a ochrany proti vybraným druhům škodlivých mikroorganismů zelí. Metodika pro praxi. Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 2019.  Novotný David a kol. ISBN 978-80-7427-291-2 [PDF]
Metodika detekce vodního stresu polních plodin termokamerovým systémem. Certifikovaná metodika. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha – Ruzyně, 2019. Jan Lukáš a kol. ISBN 978-80-7427-304-9 [PDF]
Určování genů ovlivňujících jarovizační nárok a dobu kvetení u Triticum aestivum L. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 2019. Martina Trávníčková
Taťána Sumíková
Lenka Drábková
ISBN 978-80-7427-313-1 [PDF]
Hodnocení potravních preferencí u hmyzích opylovatelů. Metodika pro praxi. Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 2019.  Kaffková, K.,
Smékalová, K.,
Votavová, A.
ISBN 978-80-7427-311-7 [PDF]