Vydavatelská činnost VÚRV, v. v. i. za r. 2021

 

NÁZEV AUTOR / KOLEKTIV ISBN ODKAZ
Metody fumigace dřev proti invazním tesaříkům rodu Anoplophora spp. Ing. Václav Stejskal, Ph.D.
Ing. Jonáš Hnátek
Jan Vokněr
Mgr. Tomáš Vendl, Ph.D.
Mgr. Jakub Kadlec
Ing. Radek Aulický, Ph.D.
978-80-7427-348-3
[PDF]
Metodika ošetření napadeného dříví lýkožroutem smrkovým (Ips typographus) pomocí přípravku EDN (R) Ing. Václav Stejskal, PH.D.
Jonáš Hnátek
Jakub Kadlec
Ing. Radek Aulický, Ph.D.
978-80-7427-349-0
[PDF]
Metodika pro identifikaci cizích amyláz v medu RNDr. Tomáš Erban, Ph.D.
Mgr. Elena Shcherbachenko
Mgr. Pavel Talacko
Mgr. Karel Harant
978-80-7427-356-8
[PDF]
Pěstování teplomilných peckovin v podmínkách výskytu původců korových nekróz a předčasného odumírání meruněk a broskvoní v produkčních sadech Ing. Iveta Pánková, Ph.D.
Ing. Václav Krejzar, Ph.D.
Ing. Radka Krejzarová, Ph.D.
978-80-7427-355-1
[PDF]
Invazní škodlivé organismy ovocných plodin v podmínkách ČR Ing. Kamil Holý, Ph.D.
Ing. Jitka Stará, Ph.D.
prof. RNDr. František Kocourek, CSc.
Ing. Jana Ouředníčková, Ph.D.
Ing. Michal Skalský, Ph.D.
Oldřich Pultar
978-80-7427-360-5
[PDF]
Metodika pro hodnocení vlivu subletálních dávek pesticidů na samotářské včely s využitím OMICs přístupu RNDr. Tomáš Erban, Ph.D.
Mgr. Elena Shcherbachenko
doc. Mgr. Martin Šlachta, Ph.D.
doc. RNDr. Pavel Cudlín, CSc.
Mgr. Julie Chalupníková
Ing. Taťána Halešová
Mgr. Daniela Tomešová
Ing. Marta Václavíková
Mgr. Alena Votavová, Ph.D.
978-80-7427-368-1
[PDF]
Metodika detekce houbových alergenů z ovzduší se zaměřením na rod Alternaria Mgr. Jana Palicová, Ph.D.
RNDr. Veronika Dumalasová, Ph.D.
Ing. Ondřej Zelba
Mgr. Alena Hanzalová, Ph.D.
Ing. Martina Trávníčková
Ing. Jana Chrpová, CSc.
978-80-7427-359-9
[PDF]
Možnosti využití hnojivých substrátů na bázi biouhlu z kombinované hydrotermochemické úpravy kontaminovaných bioodpadů Ing. Sergej Usťak, CSc.
Ing. Jakub Muňoz Jans, Ph.D.
Ing. Vojtěch Váňa
978-80-7427-365-0
[PDF]
Metodika identifikace chybějících genetických zdrojů ve sbírkách mikroorganismů a strategie zaplnění zjištěných mezer Ing. Petr Komínek, Ph.D. a kolektiv 978-80-7427-353-7
[PDF]
Přínosy a rizika aplikace dusíkatých hnojiv na podporu rozkladu slámy Ing. Gabriela Mühlbachová, Ph.D.
Ing. Pavel Růžek, CSc.
Ing. Helena Kusá, Ph.D.
Ing. Radek Vavera, Ph.D.
Ing. Martin Káš, Ph.D.
Mgr. Elizaveta Watzlová
978-80-7427-361-2
[PDF]
Škůdci na obilninách a jejich přirození nepřátelé doc. RNDr. Alois Honěk, CSc.
doc. Ing. Zdenka Martinková, CSc.
Mgr. Hana  Platková
doc. RNDr. Pavel Saska, Ph.D.
RNDr. Jiří Skuhrovec, Ph.D.
978-80-7427-363-6
[PDF]
Uložení hnojiv, upravených kalů a krmiv na zemědělské půdě Ing. Pavel Svoboda
Ing. Jana Wollnerová, Ph.D.
Ing. Lada Kozlovská
Ing. Jan Klír, CSc.
978-80-7427-326-1
[PDF]
Metodika pro používání technologických vod na zemědělské půdě (3. aktualizované vydání) Ing. Gabriela Mühlbachová, Ph.D.
Ing. Pavel Svoboda
Ing. Jan Klír, CSc.
Doc. Ing. Jiří Vegricht, CSc.
978-80-7427-327-8
[PDF]
Metoda snížení či eliminace poškození generativních orgánů meruněk jarními mrazíky RNDr. Alois Bilavčík, Ph.D.
Ing. Luděk Laňar
Tomáš Nečas
Ing. Miloš Faltus, Ph.D.
Ing. Jan Náměstek, Ph.D.
Ing. Jiří Zámečník, CSc.
978-80-7427-362-9
[PDF]
Bilancování dusíku v zemědělství Ing. Jan Klír, CSc.
Ing. Jana Wollnerová, Ph.D.
Ing. Martin Dědina, Ph.D.
RNDr. Jana Beranová
978-80-7427-357-5
[PDF]
Metoda monitoringu škůdců, teploty a vlhkosti za pomoci nové integrované sondy Ing. Václav Stejskal, Ph.D.
Ing. Jiří Vinš
Ing. Jan Slouka
Ing. Jan Prokop
Jindřich Sobotka ml.
Ing. Radek Aulický, Ph.D.
978-80-7427-367-4
[PDF]
Metodika hodnocení napadených cereálních tyčinek zavíječem paprikovým (Plodia interpunctella) Ing. Radek Aulický, Ph.D.
Mgr. Tomáš Vendl, Ph.D.
Mgr. Jakub Kadlec
Ing. Václav Stejskal, Ph.D.
978-80-7427-347-6
[PDF]