Vydavatelská činnost VÚRV, v. v. i. za r. 2018

NÁZEV AUTOR / KOLEKTIV ISBN ODKAZ
Vyhodnocení odolnosti šlechtitelských materiálů a dalších genových zdrojů vůči Fusarium oxysporum f. sp. Conglutinans. Certifikovaná metodika byla zpracována v rámci řešení projektu NAZV QJ1510088. Česká zemědělská univerzita v Praze, Mikrobiologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 2018. Martin Koudela a kol. ISBN 978-80-213-2897-6 [PDF]
Nový přístup hodnocení suspektních otrav včel pesticidy. Certifikovaná metodika. Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 2018. Tomáš Erban,
Martin Kamler
ISBN 978-80-7427-252-3 [PDF]
Pěstební technologie zrnového čiroku odrůdy Ruzrok. Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 2018. Jiří Hermuth a kol. ISBN 978-80-7427-259-2 ne
Využití metody „participatory breeding“ ve šlechtění pšenice v ekologickém zemědělství. Certifikovaná metodika. Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 2018. Dagmar Janovská,
Ivana Capouchová,
Petr Konvalina
ISBN 978-80-7427-260-8 [PDF]
Metodika detekce a identifikace hub odpovědných za kontaminaci obilovin ochratoxinem A a citrininem pomocí PCR. Certifikovaná metodika. Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 2018. Jaroslav Salava,
David Novotný
ISBN 978-80-7427-269-1 [PDF]
Efektivní postupy extruze obilovin a olejnin. Certifikovaná metodika. Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 2018. Michal Kaválek,
Vladimír Plachý,
Václav Dvořáček,
Lenka Štěrbová
ISBN 978-80-7427-270-7 ne
Metodika stanovení rizika zvýšeného výskytu BYDV v ozimých obilninách. Certifikovaná metodika. Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 2018. Jana Jarošová,
Pavla Bartáková,
Michaela Broženská,
Jiban Kumar
ISBN 978-80-7427-272-1 [PDF]
Metodika dlouhodobého hodnocení transgenní rezistence Biotech švestky, Prunus domestica L., cv. ´HoneySweet´ a netransgenní rezistence vybraných odrůd peckovin k viru šarky švestky. Certifikovaná metodika. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha,  2018.  Jana Jarošová,
Jiban Kumar
ISBN 978-80-7427-274-5 [PDF]
Metodický návod pro hospodaření ve zranitelných oblastech. Certifikovaná metodika. Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 2018. Jan Klír,
Lada Kozlovská,
Jan Haberle,
Gabriela Mühlbachová
ISBN 978-80-7427-275-2 [PDF]
Vývoj kalibračních rovnic k predikci parametrů výživné hodnoty konzervované kukuřičné siláže pomocí techniky NIRS. Certifikovaná metodika pro praxi. Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 2018.  Pavel Nerušil,
Ladislav Menšík,
Václav Jambor
ISBN 978-80-7427-277-6 [PDF]
Improving nutrient use efficiency in agriculture and reducing negative impacts of agriculture on the environment. Book of abstrakt. International conference Prague, Czech Republic, 22-23 May 2018. Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 2018. Eds. Eiseltová M.,
Sinaj, M.,
Crnobarac, J.,
Rroco E.,
Mühlbachová, G.,
Čermák, P.
ISBN 978-80-7427-278-3 ne
Výzkumný ústav rostlinné výroby v československém a českém zemědělském výzkumu. Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 2018. 100s. ISBN 978-80-7427-282-0 [PDF]
Metodika detekce tří obilných virů (BYDV, WDV, WSMV) pomocí Multiplex TaqMan RT-qPCR. Certifikovaná metodika. Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 2018.  Jana Jarošová,
Jiban Kumar
ISBN 978-80-7427-284-4 [PDF]
Metodika testování rezistence pšenice k původcům stéblolamu. Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.,  2018. Palicová, J.
Hanzalová, A.
Dumalasová, V.
Bížová, I.
Chrpová, J.
Bartoš, P
ISBN 978-80-7427-285-1 [PDF]
Metodika pro detekci zrn napadených patogeny z rodu Fusarium u pšenice. Metodika pro praxi. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha – Ruzyně, 2018. J. Chrpová a kol. ISBN 978-80-7427-286-8 [PDF]
Pšenice 2018 – šlechtitelský seminář 2018. Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Českomoravská šlechtitelská a semenářská asociace, Komise genetiky, šlechtění a semenářství ČAZV, Výzkumné centrum SELTON, s. r. o ISBN 978-80-7427-293-6 [PDF]
Metodický postup pro optimalizaci hnojení fosforem na zemědělských půdách, včetně půd karbonátových. Metodika pro praxi. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.,  2018. Čermák P.,
Mühlbachová G.,
Káš M.,
Pechová M.,
Lošák, T.,
Hlušek J.,
Kulhánek, M.,
Sedlář O.,
Balík J.
ISBN 978-80-7427-294-3 [PDF]
Možnosti výroby a využití specializovaných organických hnojiv a substrátů v zemědělství. Metodika pro praxi. Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 2018. Šimon Tomáš,
Usťak Sergej,
Váňa Vojtěch
ISBN 978-80-7427-296-7 [PDF]
Dlouhodobé polní pokusy a jejich přínos k výzkumu půdní kvality. Sborník abstraktů semináře a workshopu. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 2018. Mikuláš Madaras
Markéta Mayerová
Ladislav Menšík
ISBN 978-80-7427-303-2 [PDF]