Hnízdiště včel samotářek ve VÚRV

Po areálu VÚRV se objevily modré domečky na čtyřech nožkách. Jde o hnízdiště včel samotářek, konkrétně zednic rezavých (Osmia bicornis) a zednic rohatých (Osmia cornuta).

Samotářky svým působením přinášejí mnohé výhody:

  • neútočí a nebodají,
  • velmi výkonně opylují nejen stromy,
  • bývají aktivní už časně zjara,
  • mohou tak efektivně nahradit čmeláka zedního i včelu medonosnou.

Výzkumem samotářek se dlouhodobě zabývá výzkumný tým Biologicky aktivní látky v ochraně plodin VÚRV, v.v.i. pod vedením Tomáše Erbana. Z projektu Podpora přirozené opylovací kapacity zemědělských ekosystémů a hodnocení rizik subletálních dávek pesticidů na samotářské včely vzešla Metodika podpory populací samotářských včel v agroekosystému.

Vzhledem ke své bezpečnosti byly samotářky i s hnízdišti umístěny mimo jiné k cestě linoucí se areálem VÚRV, po níž chodí dětské skupiny ke včelínu.

 

Kategorie aktuality, včelnice.
Počet zobrazení: 467