Projekt 5230200026: Zemědělství v rovnováze: Osvěta a vzdělávání pro udržitelnou budoucnost

Cílem projektu je prohloubit environmentální povědomí u odborníků i laické veřejnosti, nabídnout udržitelnější možnosti hospodaření a představit nejnovější pěstební trendy minimalizující dopady na životní prostředí. Důraz je kladen na vzdělávací činnost studentů i jejich učitelů, kde je předpoklad intenzivnější akceptace nových environmentálních směrů hospodaření. Projekt využívá nejnovější poznatky a trendy z široké oblasti výzkumného i edukativního působení Výzkumného ústavu rostlinné výroby.

Termín realizace projektu: 01/2024–11/2025.
Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
Tento projekt je financován Evropskou unií.

 

Projekt je zaměřen na prezentaci současné moderní zemědělské praxe a nových environmentálně udržitelných trendů především v oblasti rostlinné výroby.

 Je orientován na následující 3 cílové skupiny:

1/ odborná veřejnost – lidé pracující primárně v zemědělském či potravinářském  oboru, a kteří si chtějí rozšířit znalosti v environmentální oblasti.

2/ studenti středních škol se zaměřením na zemědělství a příbuzné biologické obory.

3/ laická veřejnost se zájmem o životní prostředí a žáci mateřských a základních škol jako součást rozšíření jejich učebních osnov se zaměřením na environmentální výuku.

 

Aktivity pro veřejnost – jaro 2024

16. 5. 2024 – Workshop „Význam diverzity plodin a jejich přínosy ve vztahu k měnícímu se klimatu“ – Areál VÚRV, v.v.i.

29. 5. 2024 – Odborný seminář „Zemědělství v rovnováze“ – aula VÚRV, v.v.i.

12. 6. 2024 – Crop festival – Národní zemědělské muzeum

 

Osvětová akce pro děti v MŠ (předškoláci) a ZŠ (1.–3. třída)

Cílem osvětové akce pro děti je: 

  • informovat o významu zemědělství ve vztahu k produkci potravin i k tvorbě krajiny,
  • vytvořit základní environmentální povědomí již u malých dětí (předškoláci, 1. třída), 
  • prezentovat souvislosti mezi zdravou krajinou, zdravou půdou a zdravou výživou (2. a 3. třída).

Náplň:

Program bude probíhat v areálu Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i.  v Praze – Ruzyni. 

Během 2hodinové návštěvy se děti seznámí nejen se základními zemědělskými plodinami a s možnostmi jejich využití, ale i s živočichy žijícími na poli a s dalším rostlinami vyskytujícími se v polních podmínkách. Děti navštíví pokusná políčka, k dispozici budou naučné materiály (vzorky osiv, pracovní listy, kvízy, záložky, za špatného počasí  apod.).  V rámci jednotlivých akcí bude zohledněn průběh počasí.