Další aktivity projektu DH23P03OVV044

Zde budou zveřejněny další výsledky (neuznatelné) vzniklé při řešení projektu DH-23P03OVV044 „Historie užívání a pěstování léčivých rostlin jako součást národní a kulturní identity“.

  • Pozvánka na konferenci, která se bude konat 11. a 12. 9. 2024 v Prušánkách (konferenci pořádají zejména spoluřešitelé projektu ze ZF MENDELU)
  • Sborník z konference (11. a 12. 9. 2024)
Kategorie výzkum.
Počet zobrazení: 41