Výsledky projektu DH23P03OVV044

Publikované příspěvky jsou výstupem projektu DH-23P03OVV044 „Historie užívání a pěstování léčivých rostlin jako součást národní a kulturní identity“, který v rámci programu na podporu aplikovaného výzkumu v oblasti národní a kulturní identity na léta 2023 až 2030 („NAKI III“) podpořilo Ministerstvo kultury ČR.

 

Kategorie výzkum.
Počet zobrazení: 214