Kalamitní výskyty rzi plevové v roce 2023

Závažné výskyty rzi plevové jsou zaznamenávány už od roku 2013 a šlechtění i zkoušení odrůd je zaměřeno na registraci a pěstování odrůd s vysokou úrovní rezistence.

Tato opatření však nezabránila další epidemické vlně rzi plevové na pšenici, ke které došlo ve vegetační sezóně 2023, a která způsobila v ČR i v Evropě vysoké hospodářské škody. Epidemické výskyty souvisely v roce 2023 s vhodnými podmínkami pro šíření a rozvoj choroby, vysokým infekčním tlakem a rozšířením nových ras, které jsou popsány pod názvy Amboise, Kalmar a Benchmark z genetické skupiny PstS10. V současné populaci rzi plevové se pravděpodobně v menší míře vyskytují i další rasy včetně ras Warrior a Warior(-), které v ČR způsobily epidemii v letech 2013–2016.

Vysoký infekční tlak je spojen s časnými výskyty patogenu na pšenici v jarním období, to je ovlivněno zejména teplotami během zimy. Přezimování a rozvoj choroby snižují déle trvající mrazy nižší než -6 °C. Šíření patogenu je důsledkem kombinace šíření inokula na velké vzdálenosti, vysoké míry mutace a adaptace na různé klimatické podmínky.

V polních podmínkách v Praze-Ruzyni byla vyhodnocena úroveň rezistence souboru odrůd ozimé pšenice ke rzi plevové s cílem zjistit odolnost jednotlivých materiálů a zjistit meziroční rozdíly v hodnocení jednotlivých materiálů.

Průměrné hodnocení napadení odrůd rzí plevovou v roce 2022 bylo 7,7 a v roce 2023 6,1. Změny v populaci rzi plevové se projevily v roce 2023 ve skokovém snížení hodnocení u odrůd Asory, Campesino, Frisky, Genius, LG Dita, LG Mocca, LG Mondial, LG Orlice, Mercedes, RGT Sacramento a RGT Telemark.

Odrůdami ozimé pšenice hodnocenými jako odolné i při vysokém infekčním tlaku současné populace patogenu byly odrůdy Callistus, Crossway, Fakir, KWS Donovan, LG Absalon, LG Atelier, LG Lunaris, Skif, Steffi a Kalbex.

Efektivita fungicidního ošetření náchylných odrůd při velmi silném infekčním tlaku patogena je sporná. V případě pěstování odrůd s nízkou úrovní rezistence, je nezbytné ošetření vícekrát opakovat. Účinnost některých fungicidních látek působí preventivně, tedy rozhoduje nejen počet ošetření, ale i včasný zásah.

Mgr. Alena Hanzalová, Ph.D.
výzkumný tým
Genetika a šlechtitelské metody
VÚRV, v.v.i.

Kategorie aktuality, choroby.