Exkurze dětí ze ZŠ ve VÚRV, v.v.i. v Olomouci

V posledních červnových dnech navštívily v rámci exkurze olomoucké pracoviště VÚRV, v.v.i. čtyři třídy dětí ze ZŠ Hálkova a ZŠ Stupkova v Olomouci. Děti se na vlastní oči se seznámily s biodiverzitou zelenin a léčivých, aromatických a kořeninových rostlin a prvňáčci podnikli také osvěžující štafetový běh mezi závlahami. Třeťáci si zase vyzkoušeli shrabování sena. Někteří z nich drželi hrábě v ruce poprvé, ale nezkušenost plně vyvážilo jejich nadšení. Někteří se dokonce hlásili na pokračování v podobě dobrovolné brigády! Program jim svými sbírkami i některými živými exempláři hmyzu zpestřili také kolegové entomologové ze sousední Přf UPOL.

Ing. Kateřina Smékalová, Ph.D.
výzkumný tým Genetické zdroje zelenin a speciálních plodin

 

 

Kategorie akce, aktuality.
Počet zobrazení: 388