Úspěšný „Den otevřených dveří“ v Praze-Ruzyni

Dne 31. května 2023 jsme pořádali ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby, v.v.i , ve spolupráci s Výzkumným ústavem zemědělské techniky, v.v.i. „Den otevřených dveří“. Celkem nás navštívilo 373 dětí se svými učiteli ze základních, mateřských škol, středních škol a odborných učilišť. Účastníci měli možnost prohlédnout si laboratoře, skleníky, genovou banku, včelní hospodářství, pěstování révy vinné, polopatickou zahradu, škodlivé organizmy a plevelné rostliny. Samostatně byla připravena expozice zemědělské techniky. Pro děti byl připraven i zábavný program a soutěže. VÚRV navštívili i individuální zájemci o pěstování plodin z laické i odborné veřejnosti.  Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i v Praze-Ruzyni tyto akce pořádá pravidelně, s cílem přiblížit pěstování zemědělských plodin a význam výzkumu školní mládeži i laické veřejnosti.

Kategorie akce, aktuality, média.
Počet zobrazení: 601