Historie, současnost a budoucnost pícninářství a půdního výzkumu na VS Jevíčko – tisková zpráva

Tisková zpráva VÚRV, v.v.i. (1. 6. 2023)

Dne 24. května 2023 byl uspořádán seminář s názvem „Historie, současnost a budoucnost pícninářství a půdního výzkumu na Výzkumné stanici Jevíčko, VÚRV, v.v.i.“ u příležitosti 65. výročí vzniku výzkumné stanice a pícninářského výzkumu v oblasti Malé Hané (Boskovická brázda). Seminář byl pořádán za podpory Ministerstva zemědělství ČR při České technologické platformě pro zemědělství.

Nové logo VS Jevíčko u příležitosti 65. výročí vzniku výzkumné stanice

Semináře se účastnilo více než 70 osob z různých institucí (např. Ministerstvo zemědělství, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský aj.), dále výzkumných ústavů, vysokých škol z ČR, SR, ale především zástupců zemědělské praxe. Na semináři byly prezentovány nejnovější trendy výzkumu se zaměřením na pěstování pícnin na orné půdě v podmínkách intenzivního hospodaření (trávy, jeteloviny, nové druhy C4 rostlin, hnojení, kvalita píce apod.), dále obhospodařování trvalých travních porostů (přísevy, hnojení, management apod.), ale i v oblasti silážování pícnin, výživy a krmení hospodářských zvířat (přežvýkavci). Pozornost byla věnována rovněž i kvalitě a zdraví půdy, ale i měnícím se podmínkám prostředí (změna klimatu, dostupnost vody v půdě pro rostliny apod.). Součástí semináře byla prohlídka dlouhodobých pokusů VS Jevíčko, VÚRV, v.v.i. a dále i exkurze do dvou zemědělských podniků v oblasti Malé Hané (Hanácká zemědělská společnost Jevíčko, a.s.: bioplynová stanice a pěstování zeleniny ve sklenících; AGROSPOL a.d. Knínice: středisko živočišné výroby Vanovice – chov dojnic).

Odkazy:
Česká technologická platforma pro zemědělství
Facebook

Zpracoval:
Ing. Ladislav Menšík, Ph.D.
vedoucí výzkumného týmu Obhospodařování a využívání trvalých travních porostů

Foto: L. Menšík

Kategorie akce, aktuality, média.
Počet zobrazení: 361