Velký úspěch ruzyňského výzkumu

Českobudějovický agrosalon Země živitelka znamenal pro Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Praha-Ruzyně nebývalý úspěch (viz článek na našem webu ze dne 29. 8. 2021). V prestižní soutěži Zlatý klas o nejlepší vystavený exponát do tohoto výzkumného ústavu putovala hned dvě ocenění a na dvou dalších si ruzyňské pracoviště připsalo spoluúčast.

>

Úspěšný Polní den k projektu TAČR

Dne 17. 9. 2021 úspěšně proběhl Polní den k projektu TAČR „Genofondy pro město a krajinu“ pod vedením Ing. Simony Raab z OSEVA PRO s.r.o. v Zubří, za účasti koordinátora projektu VÚRV, v.v.i. a všech partnerů projektu – Zemědělský výzkum s.r.o., SEED SERVICE s.r.o. a Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.

>