Riziko nevyrovnaného vzcházení řepky po intenzivních srážkách

Větší úhrny srážek při bouřkách nebo intenzivnějších deštích v posledních dnech měsíce srpna 2023 po zasetí řepky mohou mít nepříznivý vliv na povrchovou strukturu půdy a vzcházení rostlin. Vytvoření krusty na povrchu půdy omezuje přístup vzduchu ke klíčícím semenům, na což je řepka citlivá. Vzcházení rostlin je pak nerovnoměrné, porosty jsou často řídké a nevyrovnané. V posledních letech narůstají problémy s povrchovou strukturou půdy v důsledku nízkého obsahu organických látek, absence vápnění a nevhodného poměru jednomocných a dvojmocných kationtů v půdě. Na strukturu půdy má často nepříznivý vliv také intenzivní zpracování půdy, při kterém dochází k drcení a rozmělnění půdních agregátů, zejména při použití aktivních nástrojů jako rotační brány, rotavátory apod.

Celý článek Pavla Růžka o kol. si můžete stáhnout zde nebo prohlédnout níže.

Riziko špatného vzcházení řepky po intenzivních srážkách (30. 8. 2023)
Kategorie aktuality, výživa rostlin.
Počet zobrazení: 419