Úspěšný Polní den k projektu TAČR

Dne 17. 9. 2021 úspěšně proběhl Polní den k projektu TAČR „Genofondy pro město a krajinu“ pod vedením Ing. Simony Raab z OSEVA PRO s.r.o. v Zubří, za účasti koordinátora projektu VÚRV, v.v.i. a všech partnerů projektu – Zemědělský výzkum s.r.o., SEED SERVICE s.r.o. a Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.

>

Pole jako odborná publikace

Procházet mezi demonstračními parcelkami polních pokusů Genové banky Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., v Praze-Ruzyni, je jako obracet stránky odborné publikace. Co parcelka, to odrůda s celou historií dat o původu, odolnosti, výnosu, kvalitě a mnohých dalších vlastnostech.

>

Polní fenotypování v Olomouci

Vědci v Olomouci testovali speciální zařízení pro analýzu vlastností rostlin v polních podmínkách Mobilní fenotypovací zařízení Plant ScreenTM Field System otestovala firma PSI poprvé v polních podmínkách ve spolupráci s vědci z olomouckého pracoviště Výzkumného ústavu rostlinné výroby a Českého institutu výzkumu a pokročilých technologií – CATRIN Univerzity Palackého.

>