Výskyt snětí mazlavých na pšenici

Na pšenici se u nás vyskytují celkem tři druhy snětí mazlavých: mazlavá sněť pšeničná (Tilletia caries, syn. Tilletia tritici), mazlavá sněť hladká (Tilletia laevis, syn. Tilletia foetida) a sněť zakrslá (Tilletia controversa). V napadených klasech se místo obilek tvoří hálky sněti.

>

Zpracování půdy po sklizni řepky a obilnin v letošním roce

Na rozdíl od minulých let je v letošním roce sklizeň  řepky a obilnin většinou pozdější a kromě horkých dní v polovině srpna probíhala při nižších teplotách vzduchu a častějších srážkách. Vzhledem k vlhčí půdě je třeba věnovat větší pozornost správné hloubce podmítky,  popř. orby zejména před setím ozimé řepky, abychom nezhoršili strukturní stav půdy a […]

>

Ekologické participační polní pokusy s pohankou na pěti lokalitách v ČR

Dovolujeme si Vás pozvat na prohlídku ekologických participačních polních pokusů s pohankou na pěti lokalitách v ČR. Návštěva je možná kdykoliv. Partneři projektu ECOBREED (Grant agreement 771367), firma PRO-BIO, obchodní společnost s r.o. ve spolupráci s VÚRV v.v.i. oslovili pět českých ekologických farmářů s žádostí o účast na participačním pěstování 10 odrůd pohanky obecné (Fagopyrum […]

>

Výskyt plevele – řepeň polabská

Řepeň polabská patří do čeledi hvězdnicovitých. V České republice patří do skupiny zdomácnělých neofytů, které k nám byly zavlečeny lodní dopravou s dovozem zemědělských produktů, jako jsou semena olejnin a obiloviny. Typickými primárními lokalitami řepně polabské na území České republiky jsou přístavy, železniční překladiště a další zpracovatelské závody, ve kterých je manipulováno s dovezenými zemědělskými […]

>

Výskyt škůdců cukrovky k 2. 8. 2021

V současné době mohou škodit housenky na listech. Na sledovaných lokalitách v Polabí to jsou nejčastěji housenky k. gama. V červenci byly hojné housenky můry zelné a kapustové, ale momentálně mají mezigenerační pauzu. Na jiných lokalitách mohou škodit i housenky dalších druhů – provádět monitoring v týdenním intervalu. V nízkém počtu jsou miny vrtalek a […]

>

Výskyt rzí na pšenici ve vegetační sezóně 2021

Výskyt rzí na pšenici je každoročně otázkou vhodných klimatických podmínek, šíření a změn v populacích rzí na pšenici a rovněž i výběru odolných či náchylných odrůd pro pěstování. U pšenice seté, stejně jako u pšenice špaldy, jednozrnky i dvouzrnky se vyskytují rez travní (Puccinia graminis f.sp. tritici), rez plevová (Puccinia striiformis) a rez pšeničná (Puccinia triticina).

>