Nevyrovnané vzcházení ozimých obilnin a riziko virových zakrslostí

V průběhu předseťové přípravy půdy a po zásevu ozimých obilnin přišly na většině území pouze slabé srážky v řádu jednotek milimetrů a zaseté ozimé obilniny vlivem proschnutí vrchní vrstvy půdy na řadě pozemků nevyrovnaně vzcházejí. Srpen byl srážkově nadnormální a na přelomu srpna a září byl obvykle v půdním profilu vody ještě dostatek, pro zpracování půdy až nadbytek, a proto bylo někdy provedeno zpracování půdy při nadměrné vlhkosti, na těžkých půdách doprovázené vznikem těžko rozdrobitelných hrud. Došlo-li ke vzniku soudržných hrud, vedla předseťová příprava půdy k velkým ztrátám vody výparem. Zvláště po řepkách bylo při ponechání vegetujícího výdrolu mnoho vody ztraceno transpirací rostlin zvyšovanou slunečným teplým počasím. Při hlubším zpracování půdy a následné absenci vydatnějších srážek se v půdě pomalu obnovuje kapilární vzlínání vody z hlubších vrstev. Nebylo výjimkou, že zpracovaná vrstva půdy byla v době setí již proschlá, seťové lůžko kapilárně neaktivní a malé úhrny jednotlivých srážek v září a v první polovině října nemohly tento nepříznivý stav pro vzcházení obilnin podstatně zlepšit…

Celý článek Ing. Jana Ripla, Ph.D. a Ing. Jibana Kumara, Ph.D. z výzkumného týmu Interakce rostlinných virů s hostiteli a vektory si můžete stáhnout zde nebo prohlédnout níže.

Nevyrovnané vzcházení ozimých obilnin a riziko virových zakrslostí
Kategorie aktuality, choroby.
Počet zobrazení: 351