„Česko-bavorský den“, Domažlice, 12. 8. 2023

Tisková zpráva VÚRV, v.v.i., 30. 8. 2023

Dne 12. srpna 2023 se v rámci Chodských slavností konal v Kulturním centru (Pivovar Domažlice) „Česko-bavorský den“, který uspořádalo Ministerstvo pro místní rozvoj spolu s řadou partnerů. Byly zde představeny úspěšné česko-bavorské projekty programu INTERREG Bavorsko – Česko z programového období 2014–2020. Pracovníci Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. zde prezentovali výsledky úspěšného česko-bavorského projektu „Výskyt rizikových prvků a látek v nivních půdách na historických územích těžby rud ve východním Bavorsku a v České republice“. Mezi dalšími prezentujícími byla např. Jihočeská univerzita, Plzeňský kraj, Obecně prospěšná společnost Úhlava, Eurocentrum Plzeň a další. Dětem i dospělým byla nabídnuta řada aktivit (hry, kvízy, soutěže apod.), viz foto pod textem (autor L. Menšík). Akce se vydařila, moc děkujeme pořadatelům za pozvání!

Ladislav Menšík a Eva Kunzová

Odbor systémů hospodaření na půdě

 

Kategorie akce, aktuality, média.
Počet zobrazení: 368