Významný úspěch na Zemi živitelce 2023 – dva Zlaté klasy pro VÚRV

Ministerstvo zemědělství ČR každoročně vyhlašuje ceny Zlatý klas mezinárodního agrosalonu Země živitelka, které jsou udělovány nejlepším vystaveným exponátům.

V roce 2023 ceny za VÚRV, v.v.i. obdrželi Ing. Dagmar Janovská, Ph.D. s Ing. Petrou Hlásnou Čepkovou, Ph.D. (odrůda prosa Rubikon) a doc. Ing. Roman Pavela, Ph.D. (bylinný nápoj ImmuRelax).

Odrůda prosa Rubikon

V kategorii Rostlinná výroba (na odkazu najdete i detailní popis exponátů) oceněná odrůda RUBIKON byla vyšlechtěná Ing. Dagmar Janovskou, Ph.D. a Ing. Petrou Hlásnou Čepkovou, Ph.D. ve VÚRV. Právně chráněna ÚKZÚZ v roce 2018. Rubikon je od sedmdesátých let minulého století teprve druhou původní českou odrůdou, která je právně chráněná a určená do podmínek ČR. Vyznačuje se kratší vegetační dobou, velkým červeným zrnem a velkou žlutou jáhlou. Je velmi výnosná. HTS se v průměru pohybuje přes 6 g. Jáhly obsahují vysoký obsah oleje s vyšším zastoupením nenasycených mastných kyselin. Odrůda se vyznačuje vyšším obsahem esenciálních aminokyselin (valinu, leucinu a methioninu) a také semi esenciálních aminoskyselin (arginin, histidin}. Z mastných kyselin mají majoritní zastoupení kyselina linolová, olejová a palmitová. Jáhly obsahují i vysoký podíl minerálních látek, hlavně Mn, Ca a Mg a vitamínů skupiny B. Odrůda je vhodná jak na potravinářské využití, tak i do směsí pro agroenvironmentální opatření jako jsou krmné biopásy podle § 19 a osevních směsí v podopatření ochrana čejky chocholaté podle § 20 nařízení vlády č. 80/2023 Sb., kde je proso povinnou složkou obou směsí. Volitelnou komponentou je proso také v osevní směsi v podopatření druhové bohaté pokrytí orné půdy podle § 21 nařízení vlády č. 80/2023 Sb.

Bylinný nápoj ImmuRelax

V kategorii Potravinářská výroba (na odkazu najdete i detailní popis exponátů) je nápoj ImmuRelax naprosto unikátní svým složením, opírající se o funkčnost rostlinných sekundárních metabolitů obsažených v léčivých a adaptogenních rostlinách. Výrobek neobsahuje žádné konzervanty, barviva ani jiná aditiva. Je balen v recyklovatelném papírovém obalu. Nová receptura vznikla v rámci implementace výsledků výzkumu do praxe a byla vyvinuta v řešitelském týmu VÚRV, v.v.i., vedeném doc. Ing. Romanem Pavelou, Ph.D., který v současnosti patří k našim nejuznávanějším vědeckým kapacitám. Doc. Pavela se zabývá využitím biologicky aktivních látek z rostlin již více jak 25 let a za svou práci získal řadu prestižních ocenění (např. Česká hlava 2013, Spolupráce roku 2017, Nejcitovanější vědec světa 2019 – dosud atd.).
Účinnost nápoje byla ověřena v nezávislých testech na skupině 98 dobrovolných konzumentů (z toho 32 mužů a 66 žen starších 50 let), kteří se cítili psychicky a fyzicky unaveně (většinou se jednalo o pacienty léčící se se syndromem vyhoření, s úzkostnými stavy, nespavostí a dalšími psychickými potížemi). Po 10 denní kúře bylo dosaženo zlepšení psychického a fyzického stavu u 84,3 % mužů a 95,5 % žen.

Kategorie akce, aktuality, úspěchy.
Počet zobrazení: 1 042