Úspěšná konference k 30 letům NPGZR

Letos si připomínáme 30 let od vzniku Národního programu genetických zdrojů rostlin (NPGZR). Ku příležitosti tohoto výročí se 8. listopadu 2023 konala v Národním zemědělském muzeu konference Od minulosti po současnost aneb Co přineslo řešení NPGZR pro řešitele, výzkum, šlechtitele a společnost. Akce probíhala pod taktovkou Výzkumného ústavu rostlinné výroby jakožto koordinačního pracoviště Národního programu rostlin a kromě všech institucí pečujících o naše rostlinné genetické zdroje se jí zúčastnila řada významných hostů.

 

Třicet let národní programu znamená třicet let schraňování, rozšiřování, šlechtění i péče o český rostlinný genofond. Nejde ale jen o jakési skladování semínek, jak by si mohl někdo představit. NPGZR pečuje za podpory Ministerstva zemědělství ČR o celou rostlinnou kulturu, která je nebo byla danému místu a prostředí vlastní a která byla i je součástí našeho každodenní života. Zachovává tak biologickou rozmanitost i agrobiodiverzitu, podporuje ekonomickou stabilitu i potravinovou bezpečnost, a to i pro budoucí pokolení. Odměnou za tuto starost o genetické zdroje je schopnost se přizpůsobovat klimatickým změnám a zároveň podpora stability ekosystému.

 

Zmíněné konference v zemědělském muzeu se zúčastnilo všech 16 pracovišť, která jsou do NPGZR zapojena. Každé prezentovalo svou činnost jak na expozičním stánku, tak povětšinou i krátkým vystoupením a představením v rámci programu. 

“Význam zachování a využívání agrobiodiverzity, zejména rozmanitosti rostlin, je stále více uznáván, protože hraje zásadní roli při udržování života a obecného blahobytu. Skrze Národní program se Česká republika aktivně podílí na mezinárodní spolupráci a připojuje se k celosvětovým iniciativám na ochranu genetických zdrojů rostlin. Za posledních 30 let ušel program velký kus cesty, některá pracoviště jsou u nás zcela unikátní. Proto doufáme, že i do budoucna se nám bude dařit tento trend zachovat,“ zhodnotil Ing. Vojtěch Holubec, CSc., Národní koordinátor NPGZR.

Na konferenci také vystoupili významní odborníci či vážení hosté: ministr zemědělství Mgr. Marek Výborný, náměstek ministra zemědělství Ing. Miroslav Skřivánek, Ph.D., Ing. Pavol Hauptvogel, Ph.D., z Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra, předsedkyně Zelinářské unie Čech a Moravy Ing. Monika Nebeská a další. Všem za celý NPGZR srdečně děkujeme za účast a povzbudivá slova.

 

V současné době je uchováváno přes 56 tisíc rostlinných genetických zdrojů, na péči o ně se podílí pracoviště a stanice napříč celou zemí. 

Genetické zdroje jsou tu pro vzkvétající a udržitelnou zemědělskou krajinu, která není závislá na prostředcích na ochranu rostlin. Dostane-li se i nadále podpory Národního programu rostlin, bude naše zemědělské kulturní dědictví a s ním spojené tradice zachováno. 

Kategorie akce, aktuality, úspěchy.
Počet zobrazení: 512