„Polní kázání“ v Olomouci, 2023

Dne 14. června 2023 se jako každoročně na olomouckém pracovišti VÚRV, v.v.i. pod názvem „Polní kázání“ konal den otevřených dveří. Návštěvníci z řad odborné i laické veřejnosti se měli možnost seznámit s novými poznatky z různých aktuálně řešených výzkumných projektů. Kromě drobných dárečků si návštěvníci odnášeli informace o biokompozitech na bázi mycelia, českém šlechtění kanadských borůvek, pěstování a množení česneku a zahradních luskovin, dormanci vybraných druhů bobovitých rostlin a možnosti návratu některých druhů léčivých rostlin do květnatých luk.

Ing. Kateřina Smékalová, Ph.D.
výzkumný tým Genetické zdroje zelenin a speciálních plodin

     

Kategorie akce, aktuality.
Počet zobrazení: 373