Úspěšný a přínosný „Polní den“ v Chrášťanech

V pondělí 5. června 2023 se uskutečnil „Polní den“ v Chrášťanech u Rakovníka pořádaný Lupofytem Chrášťany a VÚRV Praha-Ruzyně ve spolupráci s PEKASS, LABORATOŘ Postoloprty a dalšími společnostmi zastupujícími prezentované odrůdy ozimé pšenice.

V úvodních přednáškách bylo více než 70 účastníků seznámeno s aktuální nepříznivou situací v zemědělství včetně předpokládaného snížení dotací (za AK ČR Ing. J. Mikoláš), se zhodnocením průběhu letošního jara a jeho vlivu na růst  polních plodin  (Ing. P. Růžek), s reakcí odrůd ozimé pšenice na intenzitu vstupů v sušších oblastech (Ing. R. Vavera), s riziky vyššího výskytu chorob pat stébel a listovými skvrnitostmi u ozimé pšenice v letošním roce (Mgr. J. Palicová). Ing. J. Mikuláš jun. představil zemědělskou společnost Lupofyt, která při hospodaření v suché oblasti spolupracuje s řadou výzkumných institucí a dosahuje v těchto složitých podmínkách špičkové výsledky, které patří k nejlepším v okresu Rakovník.

Jedním z ukázkových  příkladů konkrétního transferu výsledků aplikovaného výzkumu do praxe jsou poloprovozní pokusy s různými odrůdami ozimé pšenice určenými do oblastí ohrožených suchem a pěstovanými při různé intenzitě zpracování půdy, výživy a ochrany rostlin. Přitom vzhledem k omezení vstupů se dávky dusíku při výnosech zrna okolo 8 t/ha v loňském roce pohybovaly od 90 do 140 kg N/ha a v intenzivnější variantě byly použity 1x regulátory růstu a  fungicid. K nejvýnosnějším patřily odrůdy Lorien, Asory, LG Absalon, RGT Depot a SU Tarroca. Nejúspěšnější odrůdy z těchto pokusů jsou pak zařazeny na provozní hony jak v Lupofytu Chrášťany, tak i v dalších zemědělských podnicích hospodařících v obdobných podmínkách. Ve spolupráci s OAK Rakovník je každoročně pořádán hodnotící odborný seminář a praktické prohlídky odrůd, které jsou agronomy hojně navštěvované. Letošní  polní den spojený s praktickými ukázkami názorně ukázal vzájemné vztahy mezi zpracováním půdy, intenzitou hnojení dusíkem a strukturou porostu (včetně tvorby neproduktivních odnoží spojených se ztrátou vody) a jejich vlivu na riziko výskytu chorob pat stébel a listových skvrnitostí. Většina pěstovaných odrůd má velmi dobrou polní odolnost k uvedeným chorobám, ale přesto byl během letošního jara zjištěn vyšší výskyt braničnatky pšeničné a u některých odrůd rzi plevové.

Velmi přínosná byla také ukázka půdozpracující a postřikové techniky firmou PEKASS s následnou odbornou diskusí a prezentace systému variabilního hnojení s využitím zemědělské aplikace SKYZOL Laboratoří Postoloprty.

Ing. Pavel Růžek, CSc.
výzkumný tým Integrované výživy rostlin


Obr. 1: Polní den v Chrášťanech u Rakovníka (foto Růžek)


Obr. 2: Prohlídka pokusu s odrůdami ozimé pšenice při různé intenzitě vstupů (foto Růžek)


Obr. 3: Vliv sucha na zasychání špiček klasů a listů u některých odrůd ozimé pšenice (foto Růžek)


Obr. 4: Praktická ukázka listových skvrnitostí u pšenice a ječmene (foto Palicová)

 

Kategorie akce, aktuality.
Počet zobrazení: 350