Rizika ztráty vody a uhlíku při zpracování půdy

Při zpracování půdy před setím ozimé řepky a meziplodin v teplém letním období dochází často ke zbytečným ztrátám vody a uhlíku z půdy. To se následně může  projevit  ve špatném vzcházení a v nevyrovnanosti porostů řepky a dlouhodobě může docházet ke snížení obsahu organických látek v půdě. Přitom řepka je vzhledem k nárůstu biomasy významným zdrojem organické hmoty a téměř celý rok zakrývá povrch půdy, čímž snižuje její prohřívání  a rozklad půdní organické hmoty, zejména v teplých dnech. Řepka i meziplodiny při dostatku srážek po zasetí dobře reagují na hlubší prokypření půdy, kdy se uvolní v důsledku intenzivnější mineralizace více živin z půdní zásoby, ale zároveň dochází v teplém letním období ke značným ztrátám vody a uhlíku. Další rizika vznikají při setí do hrudovité půdy po orbě nebo do půdy se špatnou strukturou, na jejímž povrchu se po intenzivních srážkách může vytvořit  krusta…

Celý článek Ing. Pavla Růžka, CSc. a spolupracovníků si můžete stáhnout zde nebo prohlédnout níže.

Rizika při zakládání porostů řepky na web 230818

 

 

Kategorie aktuality, výživa rostlin.