Unikátní metoda monitoringu škůdců pomocí akustických signálů

Nedílnou součástí zemědělské činnosti je bezpečné skladování sklizené produkce, neboť škůdci mohou způsobovat ztráty nejen v průběhu vegetace, ale i po sklizni v samotných skladech. Ty se dle vědců z Výzkumného ústavu rostlinné výroby mohou vyšplhat až k hranici 10 %. I tato skutečnost stála za vznikem spolupráce se Správou státních hmotných rezerv ČR, jejíž […]

>

Slavnostní zahájení výstavy „Staň se Mendelem“

V pondělí 25. dubna 2022 byla slavnostně zahájena výstava „Staň se Mendelem“, kterou k dvoustému výročí narození slavného vědce pořádá náš ústav ve spolupráci s řádem augustiniánů. Zahájení výstavy v klášteře sv. Tomáše na Malé Straně, konané pod záštitou prezidenta republiky se zúčastnila i první dáma České republiky paní Ivana Zemanová a ministr zemědělství Zdeněk […]

>

Signalizace přítomnosti škůdců ve skladech

Zemědělci dlouhodobě bojují s nenasytnými hlodavci, kteří sužují jejich pole. Ovšem ani když obilí sklidí a uskladní, ještě zdaleka nemají vyhráno. Vědci z Výzkumného ústavu rostlinné výroby (VÚRV) v Praze tvrdí, že škůdci ve skladištích znehodnotí až desetinu zásob. Nevyhýbají se ani skladištím Správy státních hmotných rezerv (SSHR).

>