V Bruselu se jednalo o nových genomických technikách ve šlechtění rostlin

Nové genomické techniky (NGTs) ve šlechtění rostlin – jaká bude jejich role při přechodu na udržitelnější zemědělsko-potravinové systémy?

Pod tímto názvem se 16. listopadu 2022 uskutečnil v Bruselu „kulatý stůl“. Pořádala jej europoslankyně Michaela Šojdrová, která se problematikou potravinové bezpečnosti a dalšími navazujícími zemědělskými tématy zabývá, spolu s evropskou technologickou platformou Plants for the Future (Plant ETP).

Úvodního slova se ujala Michaela Bartoňová z oddělení zemědělství a životního prostředí na Stálém zastoupení České republiky při Evropské unii. Dále vystoupila výkonná ředitelka neziskové organizace Plants for the Future ETP (Plant ETP) Amrit Nanda. Českou vědeckou obec reprezentovala doc. RNDr. Jaroslava Ovesná, CSc., vedoucí Odboru genetiky a šlechtění rostlin Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Praze, která se zaměřuje na problematiku geneticky modifikovaných organismů v souvislostech šlechtění, bezpečnosti, koexistence a je rovněž členkou Vědeckého výboru pro geneticky modifikované potraviny a krmiva.

Akce proběhla v kontextu českého předsednictví v Radě EU, zúčastnili se jí proto i zástupci hospodářských, výzkumných a politických subjektů z České republiky. Jejím cílem bylo poskytnout platformu pro diskusi a sdílení různých přístupů k dosažení udržitelného zemědělsko-potravinového systému.

Další informace (tisková zpráva, závěry z jednání) najdete zde.

Kategorie akce, aktuality, odrůdy.
Počet zobrazení: 392