Zasedání Řídícího výboru Mezinárodní smlouvy o rostlinných genetických zdrojích

Zasedání tohoto nejvyššího orgánu mezinárodní smlouvy se uskutečnilo v Indii v Novém Dillí ve dnech 19. – 25. září 2022 . Česká delegace složená ze zástupců MZe a odborníků na rostlinné genetické zdroje z VÚRV v průběhu celého jednání koordinovala a prosazovala společné pozice Evropské unie.

Výhody multilaterálního systému, které spočívají ve snadném a bezplatném přenosu genetických zdrojů rostlin mezi genobankami a šlechtiteli odrůd nebo jinými výzkumnými pracovišti, využívají i české genové banky genetických zdrojů rostlin.

Mezinárodní smlouva o rostlinných genetických zdrojích je důležitá pro farmáře a producenty osiv a je klíčovým článkem a příspěvkem k zajištění celosvětové potravinové bezpečnosti. Česká republika se dlouhodobě zapojuje do úsilí bezpečně zálohovat genetické zdroje rostlin významné pro výživu a zemědělství. V našich genových bankách uchováváme zhruba 55 000 položek genetických zdrojů zemědělských plodin a část z této genetické diverzity jsme rovněž odeslali k dlouhodobé konzervaci do globálního uložiště genetických zdrojů rostlin na Špicberkách.

Hlavními cíli Mezinárodní smlouvy o rostlinných genetických zdrojích pro výživu a zemědělství jsou konzervace rostlinných genetických zdrojů pro výživu a zemědělství, jejich udržitelné využívání a spravedlivé sdílení výhod plynoucích z jejich využití v souladu s Úmluvou o biologické rozmanitosti. Závazky, které vyplývají ze členství České republiky v této mezinárodní smlouvě, jsou plněny přijatou legislativou, tzn. zákonem č. 148/2003 Sb., o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů, a praktickou realizací strategie Ministerstva zemědělství – Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství.

Zpráva byla uveřejněna na stránkách MZe a můžete si ji přečíst zde.

Kategorie akce, aktuality.
Počet zobrazení: 251