Pole jako odborná publikace

Procházet mezi demonstračními parcelkami polních pokusů Genové banky Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., v Praze-Ruzyni, je jako obracet stránky odborné publikace. Co parcelka, to odrůda s celou historií dat o původu, odolnosti, výnosu, kvalitě a mnohých dalších vlastnostech.

>

Polní fenotypování v Olomouci

Vědci v Olomouci testovali speciální zařízení pro analýzu vlastností rostlin v polních podmínkách Mobilní fenotypovací zařízení Plant ScreenTM Field System otestovala firma PSI poprvé v polních podmínkách ve spolupráci s vědci z olomouckého pracoviště Výzkumného ústavu rostlinné výroby a Českého institutu výzkumu a pokročilých technologií – CATRIN Univerzity Palackého.

>

Výskyt snětí mazlavých na pšenici

Na pšenici se u nás vyskytují celkem tři druhy snětí mazlavých: mazlavá sněť pšeničná (Tilletia caries, syn. Tilletia tritici), mazlavá sněť hladká (Tilletia laevis, syn. Tilletia foetida) a sněť zakrslá (Tilletia controversa). V napadených klasech se místo obilek tvoří hálky sněti.

>

Zpracování půdy po sklizni řepky a obilnin v letošním roce

Na rozdíl od minulých let je v letošním roce sklizeň  řepky a obilnin většinou pozdější a kromě horkých dní v polovině srpna probíhala při nižších teplotách vzduchu a častějších srážkách. Vzhledem k vlhčí půdě je třeba věnovat větší pozornost správné hloubce podmítky,  popř. orby zejména před setím ozimé řepky, abychom nezhoršili strukturní stav půdy a […]

>