Vznik Rady pro transfer výsledků výzkumu VÚRV, v. v. i.

Dnem 1. května 2021 vznikla Rada pro transfer výsledků výzkumu VÚRV, v. v. i. (RTVV). Tento nový orgán je zaměřen na oblast hodnocení společenské relevance činností a výsledků výzkumu a na oblast uplatnění výsledků výzkumu v praxi. Posláním nové rady je pomoci ústavu k tvorbě a lepšímu přenosu výsledků směrem ke koncovým uživatelům.

>

Čiroková siláž v chovu dojnic. Jaké jsou výhody?

Sorghum ID News 3. 5. 2021: Za účelem zodpovězení této otázky uspořádal Výzkumný ústav rostlinné výroby v Praze-Ruzyni ve spolupráci se společností Seed Service s.r.o. polní den na výzkumné stanici v Ivanovicích na Hané, během kterého se diskutovalo o mnoha tématech. Originální článek v angličtině najdete zde. Úvodní foto: Jana Pančíková

>

Letošní chladné jaro a obsah dusíku v půdě

Během letošního chladného dubna se mineralizovalo z půdní zásoby menší množství živin, včetně dusíku. Větší uplatnění než v minulých letech měla při projevech nedostatku živin na nových listech aplikace listových hnojiv se sírou, fosforem a dalšími živinami, které jsou přijímány z půdy při vyšších teplotách (viz Agrorisk.cz).

>

VÚRV, v.v.i. opět mezi nejlepšími

Rada pro výzkum, vývoj a inovace dne 19. 4. 2021 zveřejnila hodnocení vybraných výsledků výzkumu za rok 2019 (tzv. Modul 1). Do hodnocení předkládají každoročně všechny české výzkumné organizace své nejlepší výsledky, jejichž kvalita je následně hodnocena stupněm 1 (nejvyšší) až 5. Pro hodnocení organizací je pak důležitý zejména počet a podíl výsledků se stupněm 1 […]

>

Čirok a béry z ruzyňského šlechtění

Jednou z možností udržitelného zemědělství je i cílené šlechtění a pěstování multifunkčních plodin (odrůd), které mají nižší náročnost na potřebu vody, pesticidů, minerálních hnojiv a přitom poskytují dostatečně vysoké výnosy jak pro krmné účely, tak i pro produkci nutričně kvalitních potravin.

>

Jak přezimovaly meziplodiny?

Pomalu nastává čas pro zajištění osiva  meziplodin pro strniskové výsevy po sklizni hlavních plodin. Při výběru vhodných druhů a jejich směsí je nutné, kromě cíle zařazení meziplodiny, zvážit konkrétní podmínky pozemku a průběhu počasí.

>

poradenství

akce