Úspěšná akce v Olomouci

Dne 23. 6. 2021 uspořádali pracovníci VÚRV, v.v.i. v Olomouci již tradiční „Polní kázání„, kterého se zúčastnilo asi padesát návštěvníků z řad odborné i laické veřejnosti. Vedoucí výzkumných týmů Fytochemie a Genetické zdroje zelenin a speciálních plodin účastníky seznámili s polními experimenty probíhajícími v rámci Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agro-biodiverzity, Institucionálního záměru a dalších vědeckých projektů NAZV a Centra kompetence, které jsou na pracovišti řešeny.

Kurátoři jednotlivých kolekcí návštěvníkům ukázali a představili další zajímavosti jako např. křížení tuřínů, historii a využívání jakonu, použití vhodných směsí rostlinných druhů pro opylovače, informace a zajímavosti o vybraných druzích léčivých rostlin a další. Součástí „Polního kázání“ bylo i poradenství, kdy byly přímo na místě zodpovězeny dotazy návštěvníků. O práci na našem pracovišti bylo natočeno i krátké informační video, které bude možné využít pro propagační účely.

Letošní velmi hojný počet účastníků z řad odborné i laické veřejnosti ukázal, že „Polní kázání“, i po tak dlouhé přestávce, stále patří k oblíbeným akcím pořádaným na našem pracovišti.

V Olomouci, dne 24. 6. 2021

Miroslav Hýbl, Kateřina Smékalová, Pavel Kopecký, Ivana Doležalová

Kategorie akce, aktuality.
Počet zobrazení: 139