Výzkumný tým 26: Fytochemie

Vedoucí týmu: doc. RNDr. Petr Tarkowski, Ph.D.

Pracovní pozice a specializace: vědecko-výzkumný pracovník – fytochemie, analytická chemie, rostlinné hormony, interakce rostlina-patogen

Lokalizace týmu: Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, Šlechtitelů 29, Olomouc

Rámec a cíle výzkumu v týmu:
Vývoj a aplikace metod chemické analýzy nízkomolekulárních látek izolovaných z rostlin, hub a bakterií. Studium genetické diverzity zelenin, léčivých a kořeninových rostlin (LAKR), jedlých a léčivých makromycetů, minoritních plodin a jejich planých příbuzných. Vývoj kultivačních metod pro vybrané druhy hub, zejména smržů. Výchova mladých diplomantů a doktorandů.

Specifikace činností:

Výzkum

Vývoj a aplikace metod chemické analýzy nízkomolekulárních látek

 • vývoj zejména chromatografických a elektroforetických metod pro studium primárních a sekundárních metabolitů rostlin a léčivých hub v kolekci genových zdrojů (esenciální oleje, mastné kyseliny, fenolické sloučeniny, kanabinoidy, polyaminy, aminokyseliny aj.)
 • vývoj analytických metod studia vybraných skupin fytohormonů – auxiny, cytokininy, strigolaktony
 • biochemické profilování
 • vývoj a aplikace analytických metod studia vybraných skupin metabolitů – osmoprotektanty, antioxidanty, antifeedanty apod.
 • studium sekundárních metabolitů produkovaných rostlinami Cannabis sp.

Studium fytohormonů

 • studium biosyntézy a percepce cytokininů v topolu (klonování, modelování, feeding experimenty, tkáňové kultury)
 • studium mechanismu účinku vybraných bakterií na růst a vývoj rostlin (zaměření na 2-methyltio-cytokininy)
 • studium strigolaktonů – výskyt a moderní metody detekce

Studium chorob a škůdců zelenin a LAKR

 • monitoring chorob a škůdců zelenin a LAKR
 • identifikace a charakterizace rostlinných patogenů

Vývoj metod kultivace vybraných druhů makromycetů

 • vývoj metodiky pěstování smržovitých hub

Studium genetické diverzity vybraných genových zdrojů zelenin a speciálních plodin

 • vývoj a optimalizace metodiky identifikace duplicit položek genových zdrojů vybraných druhů zelenin pomocí mikrosatelitových markerů
 • využití evolučně stabilních markerů pro charakterizaci kolekcí zelenin, hub, minoritních plodin, jejich planých příbuzných a jiných taxonů s cílem determinace materiálu, rekonstrukce fylogeneze a evolučních mechanismů apod.

Další činnosti

 • školení a výchova bakalářů, diplomantů a doktorandů – UP
 • publikace ve vědeckém a odborném tisku
 • přednášková odborná a popularizační činnost
 • organizace odborných konferencí
 • smluvní výzkum a poskytování služeb v oblasti chemických analýz a DNA sekvenování
 • koordinace spolupráce s UP a ÚEB AVČR, v.v.i. v rámci CRH


Další členové týmu:

Ing. Sanja Ćavar Zeljković, Ph.D.: vědecko-výzkumný pracovník – fytochemie – GC/MS analýzy silic léčivých a aromatických rostlin, profilování mastných kyselin rostlin a rostlinných produktů, LC/MS analýzy rostlinných metabolitů (fenolické sloučeniny, kanabinoidy, polyaminy, aminokyseliny), fytohormonů (auxiny, cytokininy, strigolaktony) a rostlinných vitaminů.

Mgr. Dominika Kaczorová: doktorand – hmotnostní spektrometrie, kapalinová chromatografie, plynová chromatografie, chemické profilování konopí setého, analýza a hodnocení rostlinných olejů

Mgr. Ondřej Vrobel: doktorand – fytochemická analýza, hmotnostní spektrometrie, kapalinová chromatografie, kapilární elektroforéza, analýza fytohormonů, biochemické profilování

RNDr. Irena Petrželová, Ph.D.: vědecko-výzkumný pracovník – monitoring chorob a škůdců zelenin a LAKR, chemická ochrana rostlin, popis nových patogenů LAKR, udržování kolekce zahradnicky významných hub, kultivace smržů a vybraných léčivých druhů hub, příprava grantových projektů se zaměřením na tematiku fytopatologie a rostlinolékařská entomologie u zelenin a LAKR

Mgr. Michal Sochor, Ph.D.: vědecko-výzkumný pracovník – aplikace metod molekulární biologie v biosystematice a studiu genových zdrojů se zaměřením na výzkum zelenin, speciálních a minoritních plodin a jiných taxonů, genotypizace, fenotypizace, taxonomie.

Mgr. Michaela Jemelková: vědecko-výzkumný pracovník, toho času na rodičovské dovolené – aplikace metod molekulární biologie se zaměřením na výzkum zelenin a speciálních plodin, detekce duplicit genových zdrojů (Lactuca sp., Capsicum sp.), identifikace patogenů LAKR pomocí molekulárně-biologických metod.

Jaroslava Roháčová – administrativní pracovnice
Kontakty na pracovníky týmu (telefon, mobil, e-mail) naleznete zde.


Nejvýznamnější aktuální výsledky týmu:

Sochor M., Manning J.C., Šarhanová P., van Herwijnen Z., Lebeda A. & Doležalová I. (2020): Lactuca dregeana DC. (Asteraceae: Chicorieae) – a South African crop relative under threat from hybridization and climate change. – South African Journal of Botany (DOI: 10.1016/j.sajb.2020.04.012).

Umit Yalcin O., Sarikurkcu C., Cengiz M., Gungor H., Ćavar Zeljković S. (2020): Ganoderma carnosum and Ganoderma pfeifferi: Metal concentration, phenolic content, and biological activity. Mycologia, 112, 1-8.

Karalija E., Dahija S., Paric A., Cavar Zeljkovic, S. (2020): Phytotoxic potential of selected essential oils against Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, an invasive tree. Sustainable Chemistry and Pharmacy, 15, 100219.

Ćavar Zeljković S., Siljak-Yakovlev, S., Tan, K. Maksimovic, M. (2020): Chemical composition and antioxidant activity of Geranium macrorrhizum in relation to ploidy level and environmental conditions. Plant Systematic and Evolution, 306, 18.

Sarikurkcu C., Cavar Zeljkovic S. (2020): Chemical composition and antioxidant activity of Phlomis leucophracta, an endemic species from Turkey. Natural Product Research, 34, 851-854.

Kaczorova D., Beres T., Cavar Zeljkovic S., Bjelkova M., Kuchar M.,Tarkowski P. (2020): About Cannabis without Prejudice. Chemicke Listy 114, 277-284.

Karalija E., Cavar Zeljković S., Parić A. (2020): Harvest time–related changes in biomass, phenolics and antioxidant potential in Knautia sarajevensis shoot cultures after elicitation with salicylic acid and yeast. In Vitro Cellular and Developmental Biology-Plant 56, 177–183.

Dančák M., Hroneš M. & Sochor M. (2020): Thismia ornata and T. coronata (Thismiaceae), two new species from Sarawak, Borneo. – Willdenowia 50: 65–76.

Jaworek P., Kopecny D., Zalabak D., Sebela M., Kouril S., Hluska T., Koncitikova R., Podlesakova K., Tarkowski P. (2019): Occurrence and biosynthesis of cytokinins in poplar. Planta 250, 229-244.

Béres T., Černochová L., Ćavar Zeljković S., Benická S., Gucký T., Berčák M., Tarkowski P. (2019): Intralaboratory comparison of analytical methods for quantification of major phytocannabinoids. Analytical and Bioanalytical Chemistry, 411, 3069–3079.

Fajinmi O.O., Kulkarni M.G., Benická S., Ćavar Zeljković S., Doležal K., Tarkowski P., Finnie J. F., Van Staden J. (2019): Antifungal activity of the volatiles of Agathosma betulina and Coleonema album commercial essential oil and their effect on the morphology of fungal strains Trichophyton rubrum and T. mentagrophytes. South African Journal of Botany, 122, 492–497.

Sarikurkcu C., Ceylan O., Ćavar Zeljković S. (2019): Micromeria myrtifolia: Essential Oil Composition and Biological Activity. Natural Product Communications, 14, 1-3.

Kim W., Ćavar Zeljković S., Piskurewicz U., Megies C., Tarkowski P., Lopez-Molina L. (2019): polyamine uptake transporter 2 (put2) and decaying seeds enhance phyA-mediated germination by overcoming PIF1 repression of germination. PLOS Genetics, 15(7): e1008292.

Šamec D., Ćavar Zeljković S. (2020): Analytical methods focused on studying phytonutrients in food. In: Nabavi S. M., Suntar I., Barreca D., Khan H. (Eds.). Phytonutrients in Food. Woodhead Publishing, Elsevier.

Marchetti C.F., Ugena L., Humplík J.F., Polák M., Ćavar Zeljković S., Podlešáková K., Fürst T., De Diego N., Spíchal L. (2019): A Novel Image-Based Screening Method to Study Water-Deficit Response and Recovery of Barley Populations Using Canopy Dynamics Phenotyping and Simple Metabolite Profiling. Frontiers in Plant Science, 10, 1252.

Petrželová I. & Sochor M. (2019): How useful is the current species recognition concept for the determination of true morels ? Insights from the Czech Republic. – Mycokeys 52: 17–43.

Sochor M., Jemelková M. & Doležalová I. (2019): Phenotyping and SSR markers as a tool for identification of duplicates in lettuce germplasm. – Czech Journal of Genetics and Plant Breeding – 55: 110–119.

Sochor M., Trávníček B., & Király G. (2019): Ploidy level variation in the genus Rubus in the Pannonian Basin and the northern Balkans, and evolutionary implications. – Plant Systematics and Evolution 305: 611–626.

Halouzka R., Tarkowski P., Zwanenburg B., Ćavar Zeljković S. (2018): Stability of strigolactone analog GR24 toward nucleophiles. Pest Menagement Science, 74(4), 896-904.

Karalija E., Ćavar Zeljković S., Tarkowski P., Muratović E., Parić A. (2018): Media composition effects seed dormancy, apical dominance and phenolic profile of Knautia sarajevensis (Dipsacaceae), Bosnian endemic. Acta Botanica Croatica, 77, 70-79.

Čakar J., Kadrić Lojo N., Haverić A., Hadžić M., Lasić L., Ćavar Zeljković S., Haverić S., Bajrović K. (2018): Satureja subspicata and S. horvatii Extracts Induce Overexpression of the BCl-2 Family of Anti-apoptotic Genes and Reduce Micronuclei Frequency in Mice. Natural Produt Communications, 27, 1465-1468.

Sarikurkcu C., Ceylan O., Targan S., Ćavar Zeljković S. (2018): Chemical composition and biological activities of the essential oils of two endemic Nepeta species. Industrial Crops and Products, 125, 5-8.

______________________________________________
Webová stránka týmu byla a
ktualizována k 09.06.2020