Účast VÚRV na Flóře Olomouc 2021

Olomoucké pracoviště VÚRV, v.v.i. se ve dnech 19. a 20. srpna zúčastnilo letní výstavy Flóra Olomouc 2021 v rámci expozice s názvem „Výzkumná laboratoř rostlin“. Členové výzkumného týmu Fytochemie připravili bohatý program určený široké laické veřejnosti. Pro ty nejmenší tu byla malá chemická laboratoř s drobnými laboratorními přístroji, ve které si mohli z listů, květů a plodů rostlin vyizolovat různá rostlinná barviva a změřit jejich spektrální vlastnosti. Děti, stejně jako dospělí návštěvníci, si mohly dále pod lupou prohlédnout nejen plodnice hub, ale i jejich podhoubí, které při sběru hub v lese ještě neviděly. Byly připraveny různé ukázky uchovávání podhoubí ve Sbírce jedlých a léčivých hub, která je udržována v rámci Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významu. Také byla připravena ukázka tvorby plodnic vybraných druhů hub a návštěvníci se mohli dovědět něco o možnostech jejich umělého pěstování v domácích podmínkách. V neposlední řadě měli návštěvníci možnost prohlédnout si mikroskopickou ukázku peronosporálních plísní a diskutovat otázky chorob rostlin a ochranu proti nim.

Praktická část miniexpozice výzkumného týmu Fytochemie byla doplněná posterem prezentujícím příklady chromatografických metod rutinně využívaných k hodnocení kvality rostlinné produkce, se zaměřením na léčivé rostliny a zeleniny. Olomoucké pracoviště VÚRV se dále prezentovalo výstavkou fotografiií hub udržovaných ve Sbírce jedlých a léčivých makromycetů, která zůstala na žádost organizátorů v pavilonu H vystavená až do ukončení Flóry dne 22. srpna.

Text: Irena Petrželová a Petr Tarkowski
Foto: Irena Petrželová

Kategorie akce, aktuality.
Počet zobrazení: 235