Letní Flóra Olomouc 2021

Olomoucké pracoviště VÚRV, v.v.i. se bude ve dnech 19. a 20. srpna prezentovat na mezinárodní výstavě Flóra Olomouc 2021. V rámci expozice s názvem „Výzkumná laboratoř rostlin“ v pavilonu H představí členové výzkumného týmu Fytochemie unikátní Sbírku jedlých a léčivých hub, která je udržována v rámci Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významu.
Součástí této miniexpozice bude ukázka uchovávání a pěstování vybraných druhů hub, s možností prohlédnout si pod lupou a mikroskopem různá vývojová stádia hub a fytopatogenních plísní (foto níže). Práce ve fytochemické laboratoři bude návštěvníkům přiblížena prostřednictvím praktických ukázek vybraných laboratorních činností – příprava rostlinného materiálu, extrakce a finální analýza. Vybrané metody hodnocení kvality rostlin budou prezentovány formou plakátového sdělení.

Kategorie akce.
Počet zobrazení: 248