Riziko nevyrovnaného vzcházení řepky po vydatných srážkách

Větší úhrny srážek při bouřkách nebo intenzivnějších deštích po zasetí řepky mohou mít nepříznivý vliv na povrchovou strukturu půdy a vzcházení rostlin. Vytvoření krusty na povrchu půdy omezuje přístup vzduchu ke klíčícím semenům, na což je řepka citlivá. Vzcházení rostlin je pak nerovnoměrné, porosty jsou často řídké a nevyrovnané…

Celý článek si můžete stáhnout zde nebo prohlédnout níže.
Články k problematice výživy rostlin, hnojení a agrotechniky jsou průběžně řazeny do poradenské rubriky Monitoring výživy rostlin.

210824 Setí řepky
Kategorie aktuality, výživa rostlin.
Počet zobrazení: 198