Zpracování půdy po sklizni řepky a obilnin v letošním roce

Na rozdíl od minulých let je v letošním roce sklizeň  řepky a obilnin většinou pozdější a kromě horkých dní v polovině srpna probíhala při nižších teplotách vzduchu a častějších srážkách. Vzhledem k vlhčí půdě je třeba věnovat větší pozornost správné hloubce podmítky,  popř. orby zejména před setím ozimé řepky, abychom nezhoršili strukturní stav půdy a její následnou zpracovatelnost.

Celý článek si můžete stáhnout zde nebo prohlédnout níže.
Více informací k uvedené problematice bylo publikováno v odborných časopisech Úroda č. 8/2021 a Selská revue.

Články k problematice výživy rostlin, hnojení a agrotechniky jsou průběžně řazeny do poradenské rubriky Monitoring výživy rostlin.

210817_Zpracovani_pudy_po_sklizni_repky
Kategorie aktuality, výživa rostlin.
Počet zobrazení: 174