Podpis memoranda o spolupráci VÚRV a Julius Kühn-Institut

Dne 30. srpna 2021 podepsali prezident německého výzkumného centra „Julius Kühn-Institut“, Prof. Dr. Frank Ordon a RNDr. Mikuláš Madaras, ředitel Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. „Vzájemnou dohodu o spolupráci v oblasti vědy a výzkumu“. Julius Kühn-Institut je spolkovým centrem výzkumu zemědělských plodin zřízeným spolkovým ministerstvem pro výživu a zemědělství. Centrum tvoří 17 výzkumných ústavů, které svým zaměřením pokrývají výzkum v oblasti genetiky a šlechtění rostlin, ochrany rostlin a zemědělských ekosystémů.

Spolupráce bude naplněna prostřednictvím výměny zkušeností, oboustranných vědeckých stáží, společnými workshopy a prací na výzkumných projektech v oblastech výzkumu společných pro obě instituce – udržitelném zemědělství, ochraně půdní úrodnosti, vlivu hospodaření na kvalitu půdy, vodní zdroje a životní prostředí a využití genetických zdrojů rostlin a nových šlechtitelských metod ke zlepšení odolnosti rostlin, zvýšení výnosů a obsahových látek vedoucích k produkci zdravých potravin a dalších.

Věříme, že navázáním na historii vzájemné spolupráce a jejím dalším rozvojem přispějeme k posílení mezinárodní spolupráce naší instituce, rozšíření poznatků v oblastech společného výzkumu a získání nových vědeckých kontaktů a tím i možnosti lepšího zapojení do evropských výzkumných projektů.

Kategorie aktuality, spolupráce.
Počet zobrazení: 167