Vrtule ořechová – šířící se škůdce

V Česku se rychle šíří nový škůdce vlašských ořechů – vrtule ořechová. Poprvé se objevila jen lokálně asi před čtyřmi lety…
Podrobnosti najdete v Agromanuálu a letáku z VÚRV, v.v.i.

Klíč na určování vrtule od dalších škůdců.

Aktuálnímu tématu byly věnovány i reportáže Českého rozhlasu, vysílané 24. srpna 2021 (redaktorka Štěpánka Kadlečková):

Chování vrtule ořechové sledují i vědci z Výzkumného ústavu rostlinné výroby. Chtějí popsat způsob a šíření tohoto druhu na našem území a odhadnout tak i míru škodlivosti. Výzkumný ústav rostlinné výroby prosí o pomoc: do studie se může zapojit kdokoli, kdo škody na ořeších zaznamená. Stačí zaslat fotografie a na mapě zaznačit místo nálezu.
Kontakt: webová stránka www.najdije.cz (kontaktní formulář pro vkládání informací o výskytu je dole na stránce k vrtuli ořechové).

Vrtule orechova - monitoring a ochrana

 

Kategorie aktuality, média, škůdci.
Počet zobrazení: 518