Setkání členů subkomise pšenice ve VÚRV

Dne 30. 6. 2021 se ve VÚRV, v.v.i. konalo setkání členů subkomise pšenice při  ČMŠSA, spojené s prohlídkou polních pokusů s umělou infekcí (stéblolam, rez travní, sněť mazlavá a zakrslá, fuzariózy klasu a BYDV).

Subkomise pšenice sdružuje všechny šlechtitelské subjekty zaměřené na šlechtění pšenice na území ČR a pracoviště výzkumu VÚRV, v.v.i. V rámci činnosti subkomise je hodnocena rezistence k významným  chorobám pšenice. Soubor společně hodnocených materiálů (cca 70 linií a odrůd pšenice ozimé i jarní) zahrnuje perspektivní šlechtitelské materiály, vybrané zdroje rezistence i kontrolní odrůdy, s nimiž je úroveň rezistence srovnávána. Jako optimální se jeví dosažení kombinované odolnosti k chorobám. Na základě dlouhodobých šetření je zřejmé, že kombinované rezistence k závažným chorobám pšenice docílit lze. Jako kombinovanou rezistenci chápeme dosažení nejméně střední a vyšší úrovně rezistence k závažným chorobám pšenice. V rámci činnosti subkomise pšenice je také věnovaná pozornost výskytu houbových patogenů i změnám v rasovém spektru.

Jana Chrpová

  

Kategorie akce, aktuality, choroby.
Počet zobrazení: 182