VÚRV v Nabočanech 2021

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. byl partnerem výstavy „Naše pole“ v Nabočanech u Chrudimi, konané ve dnech 15. a 16. června 2021. V expozici ústavu jsme prezentovali nejnovější poznatky výzkumu v oborech genetika a šlechtění, ochrana rostlin, výživa rostlin. Představeny byly i nové technologie pěstování plodin. V našem stanu bylo k dispozici široké spektrum metodik, knižních publikací a dalších materiálů. Po celou dobu výstavy bylo v provozu poradenské centrum, kde jsme poskytovali odborné veřejnosti nejnovější poznatky využitelné v provozu.

V reportáži TV Zemědělec doporučujeme především zajímavou minutáž 11:35–13:14, kde je zmíněno ocenění inovativních odrůd, včetně odrůd z VÚRV.

 

 

Kategorie akce, aktuality.
Počet zobrazení: 165