Konference “Dopad zemědělské činnosti na kvalitu půdy a znečištění životního prostředí kontaminanty…“, 20.–21. 4. 2022 Schönsee

Dovolujeme si Vás pozvat na mezinárodní konferenci u příležitosti konce řešení projektu č. 220 “Dopad zemědělské činnosti na kvalitu půdy a znečištění životního prostředí kontaminanty v česko-bavorském pohraničí“, řešeného v rámci přeshraniční česko-bavorské spolupráce v programu INTERREG 5. Tento projekt se zabývá vysoce aktuální problematikou ochrany půdy, ale i dalších složek životního prostředí před škodlivými látkami / kontaminanty, včetně pesticidů a jejich reziduí. Má tak úzkou návaznost na vyhlášené programy Evropské unie, (např. Green Deal) vyžadující omezování chemických vstupů do zemědělské výroby.

Konference je zdarma – náklady na stravu a ubytování jsou hrazeny z prostředků projektu. Tyto a veškeré další podrobnosti naleznete v pozvánce, ke stažení zde nebo k prohlédnutí níže.

Conference invitation agenda (April 2022)_final version
Kategorie akce.
Počet zobrazení: 168