Pronájem komerčního pozemku 4 724 m2

 

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. nabízí pronájem komerčního pozemku o celkové výměře 4 724 m² v Praze-Ruzyni.

 • Umístění objektu: Drnovská, Praha 6 – Ruzyně (části pozemků parc. č. 1262/1 a 1262/2)
 • Plocha pozemku: 4 724 m²
 • Cena: min. 30 Kč za 1 m²/měsíc
 • Charakter plochy: zpevněná plocha
 • Začátek pronájmu: 1. 1. 2023
 • Délka pronájmu: 1 rok s možností prolongace
 • Elektřina: 230V

Vzor nájemní smlouvy je dostupný na vyžádání (kontakt: Mgr. Daniela Hajčiarová, hajciarova@nullvurv.cz).

 

Podání nabídek zájemců o pronájem:

 • Místo pro podání nabídek: na adresu Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i., Drnovská 507/73, 161 06 Praha 6 – Ruzyně (nabídky mohou být podávány poštou prostřednictvím držitele poštovní licence, případně osobně do podatelny – úřední doba 8:30-10:00, 12:30-14:00).
 • Lhůta pro podání nabídek: do 5.12.2022 do 09:00 hodin
 • Nabídka bude obsahovat tyto informace:
 • nabízená cena za 1 m²/měsíc
 • účel pronájmu pozemku
 • Forma nabídek: Každá nabídka musí být podána v jedné, řádně uzavřené obálce označené „NABÍDKA – PRONÁJEM POZEMKU – NEOTEVÍRAT“.

Katastr  

Kategorie aktuality.
Počet zobrazení: 194