Seminář přinesl nové informace o principech genové editace

Dne 8. listopadu 2023 uspořádala Národní referenční laboratoř (NRL) ve spolupráci s Českou biotechnologickou platformou rostlinných biotechnologií (ČTPRB) seminář na téma „Produkty moderních rostlinných biotechnologií ve světle legislativy a vědy“.

Seminář byl zaměřen na využití nových technik ve šlechtění, zejména na postupy genové/genomové editace ve světle legislativních opatření EU. Seminář se uskutečnil on-line formou a připojilo se přes 80 účastníků z různých zájmových skupin, jako jsou zemědělci, zpracovatelé, dovozci i kontrolní orgány.

Seminář přinesl nové informace o principech genové editace s využitím molekulárních nůžek a přiblížil akceptovatelnou formou technické základy postupů úpravy genů.

Prezentace je možné získat na adrese drabkova@nullvurv.cz

Kategorie akce, aktuality, odrůdy.
Počet zobrazení: 289