Zasedání Rady genetických zdrojů kulturních rostlin

Ve dnech 6. a 7. prosince 2022 proběhlo v Kostelanech u Kroměříže zasedání Rady genetických zdrojů kulturních rostlin, kde byly projednány výroční zprávy za věcné etapy řešené v rámci „Národního programu konzervace a využití genofondu rostlin a agro-biodiversity“.  Po dvou covidových letech se konečně sešli řešitelé osobně.

Genová banka při VÚRV je koordinátorem celého programu a zároveň je zodpovědná za kolekce pšenice, ječmene, „wild relatives“, minoritních obilnin a slunečnice.

Kategorie akce, aktuality, odrůdy.
Počet zobrazení: 218